2013. március 18., hétfő

Új kor, új vallás?

„42 éves vagyok, műszaki-gazdasági főiskolai végzettségem van, és logisztikai tevékenységgel foglalkozom. (...) Egy ideje érdekeltek a keleti filozófiák, a spritualitás és önmegvalósító dolgok. 2005 májusában megismerkedtem egy lánnyal. A lány – nevezzük Johannának – hasonló gondolkodású, »kereső« ember volt. (...) Korábbról ismertem valakit, aki reikivel foglalkozott, megkerestük őt, és mint „mesterünkkel” elindultunk a »mélyebb spiritualitás« útján. (...) Az összejövetelek nagyon barátságosak voltak. Öleléssel köszöntöttük egymás, és sok szó esett a szeretetről, magunk és mások gyógyításáról és időnként Jézusról is, ami megnyugtató volt számomra, mert »elvileg« római katolikus neveltetést kaptam. (...) Egy alkalommal egy elhunytakkal történt bocsánatkérés okán meditáltunk, de ebből a meditációból Johanna nem tudott »kijönni«. Megmerevedett és valamit mormogott. A mester nem próbálta ébresztgetni, hanem elkezdte kérdezgetni: »Ki vagy, mi a neved?« Na, ekkor aztán megborsódzott a hátam, főleg akkor, amikor Johanna elkezdett válaszolni, de nem egészen a saját hangján. (...) Hazafelé menet Johanna rám nézett, felkiáltott, elkapta a tekintetét és elkezdett reszketni, szinte pánikba esett. Innentől kezdve az életünk kész pokol lett…”

A Martinus Magazin (a feliratkozásra honlapunkon van lehetőség) olvasói néhány héttel ezelőtt az Ördögűzők és pszichiáterek című könyv kapcsán a spiritizmus, a mágia, az okkultizmus, az ezotéria és egyéb irányzatokról olvashattak. Hasonló témájú könyv Gál Pétertől A New Age keresztény szemmel című munka, amely 1992 óta már hét kiadást megért. A legutolsó 2010-ben jelent meg. A szerző folyamatosan bővítette, frissítette a témához kapcsolódó ismereteit, így nagyon alapos, összefoglaló kézikönyvet vehet kezébe az olvasó. 

A New Age a keleti vallások, az újpogányság, valamint a hajdani okkultizmus és ezoterika által befolyásolt egyéni és személyes hitek széles sávjának – szellemgyógyászat, spiritizmus, parapszichológia – gyűjtőneve. Igyekszik lecserélni a keresztény gondolkodás világszemléletét. Összefügg kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési és kereskedelmi területekkel. Számtalan csatornán érkezik a tartalma az emberekhez. 

Magukat kereszténynek tartó hívők kapnak lendületet a természetfeletti sajátos kutatásához keleti vallási módszerekkel, és kapnak tippeket a kapcsolatfelvételhez titkos erőkkel, mágikus módszerekkel. Ezek az irányzatok arra vezetik az embert, hogy Isten hatalmát saját emberi hatalmával helyettesítse, valamint Jézus Krisztus megváltásának elfogadása, hite helyett olyan pszichotechnikákat tanuljon meg, amelyeknek ideológiájával és gyakorlataival önmagát, mint saját maga megváltóját, saját maga gyógyítóját, önmaga megvalósítóját fedezi föl.

Gál Péter, a Pécsi Hittudományi Főiskola tanára könyvében részletesen bemutatja a szellemiség általános alapját, az okkultizmust és a mágiát, valamint a mozgalom előfutárait: a gnoszticizmust, a teozófiát, az antropozófiát, a jógát, a guruizmust, a modern mélylélektani iskolát és C. G. Jung eszméit, valamint a ma is divatosnak és modernnek számító Waldorf-iskolát

Napjainkban oly divatos toleranciáról, nyitottságról beszélni, és ezekre minden körülmények között bátran és hangosan hivatkozni. A New Age körébe tartozó áramlatok éppen ezt, valamint sok esetben a hitbeli járatlanságot, felületes és hiányos tudást, ennek kapcsán pedig a bizonytalanná és irányíthatóvá váló embert használják ki.

Egy-egy mozgalom kezdetben csak azt az oldalát mutatja az adott személynek, amely a meglévő ismereteivel összhangba hozható, ezáltal pedig szimpatikussá válik – hiszen manapság illik toleránsnak és nyitottnak lenni. Majd lassan, folyamatosan szivárognak be az új gondolatok a „hívő” tudatába. Számtalan síkon felfedezhető egy-egy irányzat eszmeisége:

Filozófia: Feng Shui
Lakberendezési újságok és honlapok buzdítanak arra: a Feng Shui szerint rendezzük be lakásunkat, hogy igazán boldog és kiegyensúlyozott életünk legyen. Nem mindegy ugyanis, hogy hol áll az asztal vagy a szék, hiszen ezek határozzák meg boldogságunkat. Kisarkítva ezt hirdeti a Feng Shui (jelentése szél és víz), a sokáig titkos tudománynak tartott délkelet-ázsiai térrendezés tana, amelyet a terek akupunktúrújának is neveznek. Ez valójában egy ősi életfilozófia, amely a test, a lélek, a világ harmóniáját próbálja megteremteni. A Szentírás is ígér nekünk áldásokat, de azokat nem a lakásunk berendezéséhez köti. (...) Az elrendezés tehát elsősorban egy mágikus alapvetés szerint születik meg, amelyek használatával ajtót nyithatunk akár a keleti mágia szellemi közreműködői felé is...

Kultúra: Harry Potter és a mágia
Nagy vitákat kavart mind az irodalomkedvelők, mind a katolikusok körében Rowling könyvsorozata, a Harry Potter. Kétségtelen, hogy gyermekek, fiatalok és felnőttek milliói olvasták és rajonganak érte. Sokan vannak viszont, akik tudatosan vagy csak érdeklődés hiányában nem olvasták, de az vitathatatlan, hogy főbb vonalaiban mindenki ismeri a történetet. Gál Péter a következőképpen vélekedik róla:

A könyvben nagy vita folyik a mágia értékeléséről. A Harryt nevelő család gyűlöli és megveti a mágiát, elnyomja a szegény fiút, az olvasó pedig ösztönösen az ártatlan Harry oldalára áll. Ezzel szimpatikussá válik az olvasó számára a mágia, és ellenszenvessé válnak azok, akik hallani sem akarnak a mágiáról...

Oktatás: Waldorf-iskola
Nálunk is népszerűek a Waldorf-pedagógia szerint nevelő óvodák és iskolák. Ezek az oktatási intézmények nagyobb szabadságot ígérnek a gyerekeknek. Van olyan szülő, akit a természetközeliség ragad magával, míg másokat a kreativitás látszata téveszt meg.

Az antropozófia az élet minden területére kiterjedő világnézet, amely egyszerre ígér betekintést a természet és a történelem szellemi háttereibe, a magasabb szellemi világokba, s igyekszik egy spirituális életvezetés igézetébe vonni a gyanútlan érdeklődőket. Az antropozófia egyik gyakorlati mozgalma a Waldorf-iskola. Ezen az alapon tanítanak és nevelnek. Jellemzője például a gyermek egyéni akaratának, szubjektív választásának szabad érvényesítése: „az az igaz, amit te akarsz.”

Természet: Homeopátia
A gyógyításban az orvostudomány mellett egy mellékhajtás is új erőre kapott az utóbbi évtizedekben: a homeopátia.

A homeopaták minden fizikai tünetben megnyilvánuló betegség alapjának a mentális szférában bekövetkező változásokat tekintik.  (...) Eszerint mondhatjuk, a betegségek okai, vagyis a világban minden megbomlott harmónia oka az anyagtalan szubsztanciában, vagyis az élő organizmusokat láthatatlanul, „sugárzóan”, áramlóan irányító, szabályozó életerőben keresendő. (...) A homeopátia nem egyszerűen egy másik (világ)vallást kínál, hanem sokkal veszélyesebb területekre merészkedve rejtett energiákra, kétes allegóriákra és rituálékra építve az okkultizmusba invitál...

Gál Péter könyve hasznos és érdekes olvasmány, mivel biztos irányt ad mindenkinek, aki bizonytalan vagy hite gyengülőfélben van a mai eretnek, szektás korban.

További információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Előzetes - Tours-i Szent Márton élete

Készül a gyerekeknek szóló Tiszták, hősök, szentek könyvsorozat ötödik része is. Ebben a kötetben a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjének, Tours-i Szent Mártonnak az életét ismerhetik meg a fiatalok. 


2013. március 8., péntek

Előzetes - Tiszták, hősök, szentek 4.

Március 18-án érkezik meg a nyomdából a Tiszták, hősök, szentek című könyvsorozat második és harmadik kötete. A két könyv már előrendelhető a honlapunkon.

A negyedik rész is lassan nyomdakész állapotba kerül. Most néhány képet megosztok a Nursiai Szent Benedek, Szent Domonkos, Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác és Bosco Szent János életét bemutató műből.


Bosco Szent János

Loyolai Szent Ignác

Assisi Szent Ferenc

Nursiai Szent Benedek

Szent Domonkos