2015. augusztus 26., szerda

A lelkünkben működő kapcsolatklinika

A kapcsolatszakértő szerzőpáros (dr. Les és Leslie Parrott) Kapcsolatklinika című könyvében abban segíti az olvasót, hogy eligazodjon saját emberi kapcsolatai útvesztőjében. Elégedettségünket és boldogságunkat nagy mértékben befolyásolják a környezetünkben élőkhöz fűződő kapcsolataink. Hogyan alakíthatjuk a kapcsolatainkat úgy, hogy kölcsönös megelégedésre szolgáljanak, és gazdagítsák életünket? A pszichológus szerzők a személyközi kapcsolatok vizsgálatának legfrissebb lélektani meglátásait alkalmazva mutatják be a jó kapcsolatok kiépítésének hatékony stratégiáit.


A könyv két egyenlő terjedelmű részre osztható. Számomra a legizgalmasabb a második egység volt: az önismereti tesztek! Vegyünk néhány példát, ön is kitöltheti a gép előtt ülve! A könyvben szereplő tesztek közül egy-egy témánál csak részleteket emeltünk ki!

Az egyedülállók kapcsolati készségének felmérése: (lehetséges válaszok: 4 – gyakran; 3 – néha; 2 – ritkán; 1 – soha)
… Megkönnyebbüléssel tölt el, ha nem kell egyedül lennem.
… Kevésbé érzem magam kívánatosnak, ha nem randevúzom senkivel.
… Nincs pontos elképzelésem arról, hogy milyen emberi tulajdonságokat tartok kívánatosnak a párkapcsolatban vagy a barátságban.

Jövőnk megtervezése: a következő teszt (szintén csak részlet) segítségével apróbb lépésekre bonthatjuk az életcéljaink eléréséhez vezető utat. A könyvben 12 értéket kell rangsorolni, ezekből emeltünk ki hármat:
… Teljesítmény: a jól elvégzett munka öröme.
… Függetlenség: az önálló cselekvés szabadsága.
… Lelki élet: tartalmas és személyes kapcsolat Istennel. 


Beszéljük meg! – buzdít a szerzőpáros, és a következő kérdések megválaszolására ad lehetőséget:
  • Sokkal inkább emberektől várjuk, hogy legmélyebb szükségleteinket betöltsék, nem pedig Istentől. Vajon mi ennek az oka?
  • Mennyire hajlandó kitárulkozni mások előtt, és megmutatni igazi arcát? Milyen álarcokat szokott magára ölteni, hogy leplezze sebezhetőségét?
A kimondatlan szabályok felismerése – Fejezze be a mondatokat aszerint, hogy mit vár el a másik féltől!
  • Úgy helyes, ha egy férfi...
  • Úgy helye, ha egy nő...
  • Az a siker, ha...
  • A legfontosabb az, hogy...
  • Az élet...
S végül egy megfontolandó idézet a könyvből: „Egyetlen család sem akaszthatja ki magára a táblát a következő felirattal: itt nincs gond egy szál se.” A szerzőpáros könyve igazi kalauz, egyedülállók, fiatalok, idősek, bárki haszonnal forgathatja, s nemcsak a párját, de saját magát is jobban megismerheti a tesztek és a szerzők tanácsai alapján.

Csuti-Mátyás Zsófia
•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

2015. augusztus 19., szerda

A depresszió tünetei, okai és kezelése

A boldogság választható című könyv lehetőséget kínál a depresszióval küzdőknek, hogy önmagukat jobban megértsék, és szerepet vállaljanak saját gyógyulásukban. Ugyanakkor segítséget nyújt az egészséges embereknek is, hogy több megértéssel közelítsenek depressziós társaikhoz, akik gyakran úgy érzik, hogy az egészségesek világában félreértik, vagy tévesen ítélik meg őket – olvasható az amerikai pszichiáterszerzők (Hemfelt, Minirth, Meier) könyvének előszavában.

A könyv valós emberek példái alapján részletesen jellemzi a depresszió tüneteit, olvashatunk a kialakulásának esetleges genetikai hátteréről, a stresszhelyzetekről, amelyek depresszióig vezethetnek. Ezen kívül a szerzők a keresztény hit tükrében kifejtik véleményüket az öngyilkosságról, bemutatják a betegséggel összefüggő személyiségjegyeket, de szó esik a poszttraumás stresszről is.
Persze nemcsak a betegséggel és annak negatív hatásaival foglalkoznak a szerzők, hanem utat mutatnak egy boldog élet felé. „Pszichiáterként alázattal fogadjuk, ha kliensünk a »nem vagyok képes« kifejezést használja... arra kérjük őket, hogy a »nem vagyok képes« kifejezés helyettesítsék a »nem akarom« vagy a »nem vagyok hajlandó« kifejezéssel... Amikor valaki felcseréli a képtelen vagyok kifejezést a »nem akarom«-ra, felhagy az igazság megkerülésével s az öncsalással, s elkezd a valóságban élni – abban az esetben, ha az illető keresztény.”

A szerzők tehát hangsúlyozzák a hit jelentőségét, s többek között azt is, hogy érdemes minden nap minőségi időt szakítani a házastársunkkal, gyerekeinkkel való szeretetkapcsolat ápolására.

A gyerekek szeretete rendkívül ösztönző erejű, pozitív energiával tölti fel az embert. Mike Manson A gyerekek misztériuma című könyve nem szülői kézikönyv, inkább azoknak szól, akik lélekben szeretnének gyermekibbé válni, illetve azoknak, akik szeretnének közelebb kerülni a gyerekeikhez. Könyvének huszonhat fejezete féléves periódusokban kíséri végig kislánya, Heather életének első tizenkét és fél évét. Ez a mélyen személyes történet fontos lelki igazságokra világít rá. A könyv rövid történetekből, emlékekből, naplórészletekből és töprengésekből áll össze.

„Egy reggel, ahogy leültem a szokásos reggeli szertartásomhoz, nyomottnak és nehéznek éreztem magam... Történetesen épp egy könyvespolc mellé ültem le, amelyen ott sorakoztak Heather képeskönyvei... Valami sugallatra leemeltem a polcról egyet: A Zsoltárok könyve gyerekeknek... Mi fogott meg benne, fogalmam sincs. De ahogy kinyitottam és olvasni kezdtem, valami történt. A nyomott hangulat eltűnt, helyette a csodálkozás, az öröm és a hála állapotába kerültem...” Máskor  maga a kislány gondolkoztatja el a szerzőt, s döbben rá, hogy a gyerekek milyen tisztán és természetesen élik meg Isten és a világ magától értetődő kapcsolatát. „Egy nap Heather azt mondta nekem: »Régebben azt gondoltam, hogy a dolgok csak úgy megtörténnek a világba... És tudod, igazából még mindig ezt hiszem.« Milyen mély meglátás! Dávid ugyanezt mondja: »Isten patakja tele van vízzel..., így gondoskodsz a földről« (Zsoltárok 65,10).” 

Csuti-Mátyás Zsófia

2015. augusztus 8., szombat

A barátait megválogathatja az ember...

Megőrjít a sógornőm. Rendszeresen utasítgat, hogyan neveljem a gyermekeimet, pedig egyedülálló. Mégis mit tudhat ő a szülői szerepről?

•     •     •

A vejem lényegében elrabolta a lányunkat. Amióta összeházasodtak, nem engedi részt venni a családi összejöveteleken.

•     •     •

A férjem szülei bejelentés nélkül szoktak beállítani hozzánk. Előfordul, hogy éppen valaminek a kellős közepén tartok, amivel időre el kell készülnöm. Szeretném, ha tiszteletben tartanák az időbeosztásunkat.

Anyós, após, meny, vej, sógorok és sógornők, testvérek és gyerekek. A házasságkötéssel nemcsak a házastársunkat kapjuk meg, hanem bizony a másik tágabb családi körével is számolnunk kell. Valószínűleg mindannyian fel tudunk sorolni hasonló szituációkat, amelyek velünk vagy valamelyik családtagunkkal történtek meg. A kiváló tanácsadó és konfliktuskezelési technikákban jártas Gary Chapman ezúttal az összekuszálódott rokoni szálakat próbálja kibogozni.

Az önálló élet egyik első lépése a szülőkről történő leválás, ahogy a szerző nevezi, a „lelki köldökzsinór” elvágása. „Isten terve szerint a házasság a szülők »elhagyását«, valamint a férj és a feleség »egy testté válását« jelenti.” A leválás azonban nem teljes elszakadást jelent, és a szülők tisztelete sem szűnik meg. De mivel is fejezhetjük ki a hétköznapokban a szüleink iránti tiszteletet? „Például azzal, hogy fenntartjuk velük a nyílt kommunikációt – meglátogatjuk őket, telefonálunk, e-mailt küldünk. Ezzel azt az üzenetet közvetítjük feléjük, hogy »Továbbra is szeretlek benneteket, és szeretném, ha az életem részei maradnátok.«” A szülők elhagyását nem szabad cserbenhagyásként értelmezni – hangsúlyozza a szerző, s nyomatékosítja, hogy a rendszeres kapcsolattartás a szülők iránti tisztelet kimutatásának egyik formája.

A szerző azt javasolja a szülőknek, hogy a fiatalok függetlensége érdekében ne adjanak kéretlenül tanácsokat, vagy ha mégis meg szeretnék osztani véleményüket, előtte kérjenek rá engedélyt: „Megoszthatnám veletek, hogy mit gondolok a dologról?” Kéretlen tanácsokkal nem lehet bensőséges kapcsolatot építeni – véli a szerző.

A közlésforma fontosságára is felhívja az olvasó figyelmét a szerző, s arra tanít, hogy beszéljünk a saját nevünkben. „Amikor a mondatot a TE személyes névmással kezdjük, úgy beszélünk, mintha mindent tudnánk az adott helyzettel kapcsolatban. Valójában azonban csak a saját nézőpontunkról beszélünk. Az efféle mondatok ítélkezésként hatnak, s valószínűleg védekezést váltanak ki. Heves vitába torkollnak, ami mindkét félből keserűséget vált ki.”

Chapman megoldási alternatívaként az »én-közlések« elsajátítását javasolja a »te-közlések« helyett. Például használjuk a »megbántódtam« kifejezést a »megbántottál« helyett. Hogy mi a különbség a kettő között? Ha azt mondjuk, megbántódtam, azzal közöljük vagy feltárjuk érzéseinket, míg a megbántottál kifejezéssel támadást intézünk a másik ellen. „A te-közlések olyanok, mint a szóbeli kézigránátok: fájdalmat, sértődöttséget és ellenállást váltanak ki. Az én-közlések egyszerűen a másik személy elítélése nélkül jelzik a problémát.”

Csuti-Mátyás Zsófia
•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

2015. augusztus 4., kedd

Mindennapi problémáink

Gary Chapman és Catherine Palmer négyrészes, folytatásos történeteiben – amelyben mindenféle korú szereplő és különböző életállapotban lévő karakter megjelenik – Chapman párterápiás gyakorlatában összegyűjtött tapasztalatai találkoznak Palmer ragyogó írói tehetségével. A szereplők története akár a mi történetünk is lehetne.


Tavaszi történet

A középkorú Brenda és Steve Hansen házánál felbukkan egy elhanyagolt külsejű hajléktalan, Cody, amikor a feleség épp egyedül van otthon. A gyerekek kirepültek a fészekből, a sikeres üzletember késő éjszakáig dolgozik, a kreatív háziasszony pedig nem találja a közös hangot a férjével és a helyét sem a hirtelen megüresedett házban – egészen addig, amíg meg nem ismerkedik Cody-val. A háziasszony először megijed az elhanyagolt külsejű és mint később kiderül, szellemi fogyatékkal élő férfitól. Lassacskán azonban belemelegednek a beszélgetésbe, és ahogy telnek a napok, egyre inkább megkedvelik egymás társaságát. Nemcsak egymást, de önmagukat is mélyebben megismerik. A regényből kiderül, beszélget-e még többször is egymással Cody és Brenda, sikerül-e tartalommal megtölteni Brenda és Steve kiüresedő kapcsolatát.

Nyári szellő

Egy kotnyeles anyós sok baj forrása lehet. Ezt Kim Finley is megtapasztalja, amikor az anyósa, Miranda hosszabb időre berendezkedik náluk. „Az anyóslátogatás első napjaiban Kim még ügyesen alkalmazkodott a változásokhoz. Azt mondogatta magának, hogy Miranda alapvetően kedves nő, és tulajdonképpen nem is kell annyi mindenen változtatniuk miatta. Egy ideig tehát sikerült figyelmen kívül hagynia Miranda domináns jelenlétét, összeszedte magát és udvarias maradt. Akaratereje, jó szándéka egyre fogyatkozott, ám négy-öt napig még kitartott. A második hét végére azonban már nem volt mit szépíteni a dolgon: Kim forrt a dühtől...” Hogyan reagáljunk, ha anyósunk próbál beleavatkozni az életünkbe? Szabad-e egy anyósnak beleszólnia gyermeke immár önálló családi életébe? Hol a határ, meddig lehet elmenni úgy, hogy senki ne sérüljön? Hogyan tartsuk tiszteletben egymást?
 
Parázsló ősz

A regénysorozat harmadik kötete egy idős házaspárról, Charlie-ról és Esther-ről szól. Esther a történet elején ámokfutásba kezd öreg Lincolnjával, és a kocsibeállóból egyenesen a hátsó kertbe repül. Ő maga szórakozottságának tulajdonítja a bakit, ám férje, Charlie egyre jobban aggódik érte. Nem érti, milyen változások mennek végbe feleségében, akivel közel ötven éve hűséges társak. Vajon mit tartogat még számukra az élet? „És ha ez tényleg demencia? Mi lesz velük az elkövetkező pár évben? Elképzelhetetlen, hogy otthonba adja feleségét, de ő sem ért a betegápoláshoz. Borzongva gondolt bele, hogy milyen rémes betegség ragadhatja el tőle ezt a kedves, vidám asszonyt. Fölállt, és elindult a hálószoba felé. Esther-t a bevetett ágyon találta, ruhában, mélyen álomba merülve. Most kénytelen lesz fölébreszteni, levetkőztetni, belebújtatni a hálóingébe, és ágyba dugni. Csakhogy ehhez már nem érez magában elég erőt...” Sikerül-e a Charlie-nak és Esther-nek életük alkonyán is alkalmazkodniuk egy új élethelyzethez?

Télre tavasz

A fiatal Brad és Ashley számára hamar véget értek a mézeshetek. A házasságuk szinte alig kezdődött el, és máris külön utakon járnak. Pedig egykor nagyon szerették egymást. Vajon meg tudják beszélni problémáikat, vagy örökre különválnak útjaik? Többek között ez is kiderül a regényből, amely a sorozat befejező kötete. „Brad a korsó szélére száradt habot bámulta. Hogy is történt? Maga sem érti. Viszont arra a napra, amikor először meglátta Ashley-t, tisztán emlékszik. Turmixot készített a szülei büféjében. Háttal állt neki, és Brad-et teljesen lenyűgözte a lávaként hátraomló vörös hajzuhatag. A hullámok egészen a tökéletes kis csípőig értek. A magas, karcsú lányalak olyan hívogatóan állt a turmixgép előtt, hogy Brad bizseregni kezdett a látványtól...”
A négy regény mindennapi emberek valós konfliktusait, problémáit tárja az olvasó elé. A történetek könnyed, olvasmányos, szórakoztató stílusúak, ugyanakkor a valós problémákon és megoldáskeresési lehetőségeken keresztül értéket adnak.

Csuti-Mátyás Zsófia