2017. január 25., szerda

Homeopátia, Waldorf és agykontrollJézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út!” – írja Katona István atya Gál Péter, A New Age keresztény szemmel című legújabb, érdekességekkel teli könyvének ajánlásaként. Gál Péter szerző azoknak ajánlja kiadványát, „akik a biztos úton akarnak járni, s így követni Jézust.”

Vannak, akik a gyógyszerek helyett a homeopátiás szerekre vagy a természetgyógyászatra esküsznek. Van olyan ismerősöm, aki agykontrollal igyekszik kihozni magából a maximumot, és persze a szombathelyi Waldorf szemléletű iskola előtt is mindig rengeteg diákot látok jönni-menni délutánonként. Mindezek mellett pedig továbbra is hat az emberekre a Harry Potter-jelenség, a Feng Shui, a kineziológia és a reiki. Hogy mi a közös ezekben? A New Age. S hogy mi is ez pontosan?

A New Age mozgalom kialakulása
A New Age nézetei és gyakorlatai két nagy gyökérből erednek: egyfelől az ókori európai hagyományokból (a gnoszticizmusból és újplatonizmusból, valamint a hozzájuk tartozó mágikus-okkult elemekből), másfelől a távol-keleti vallásokból” – írja a szerző. A mozgalom körvonalait nehéz lenne meghúzni, annyi azonban bizonyos, hogy sokfélesége ellenére alapként mindig megjelenik a gnoszticizmus és a hinduizmus alaptételeiből álló világ- és emberkép. Mindez pedig messze eltér a kinyilatkoztatásból származó keresztény szemlélettől.

Ön tudta, hogy

 • a New Age első számú alapja az okkultizmus és a mágia?
 • elindítása az antropozófiának köszönhető (képviselője a Waldorf szemlélet atyja, Rudolf Steiner!)?
 • a mozgalom első számú központja a San Fransisco melletti Esalen Intézet?
 • Magyarországon Hamvas Béla, Nemere István, Müller Péter és mások könyveiben is bukkanhatunk New Age-es gondolatokra?


A  könyvből mindent megtudhatunk a New Age mozgalomról. Gál Péter részletesen ír az előzményekről, a kialakulásról, s ami talán a legfontosabb, hogy milyen mai, mindenki által közismert módszerek, eszmék vagy csoportok által próbál behatolni mindennapjainkba. A tartalomból:

A New Age szellemi előzményei:

 • teozófia
 • antropozófia
 • jóga és guruizmus
 • modern lélektani iskolák, C. G. Jung


Eszmék, módszerek, csoportok:

 • Hare Krisna mozgalom
 • transzcendentális meditáció
 • jógakörök
 • tűzön járás
 • spiritizmus
 • okkult, mágikus praktikák: jóslás, asztrológia, inga és varázsvessző
 • természetgyógyászat
 • szellemgyógyászat
 • kineziológia
 • reiki
 • akupunktúra
 • agykontroll
 • ufóhit
 • homeopátia
 • Feng Shui
 • ősmagyarkodó szinkretizmus


Számomra a természetgyógyászat és a homeopátiáról készült összefoglaló volt a legérdekesebb. Lássuk, milyen a New Age viszonya a betegséghez? A mindenáron való gyógyulás, amely szívesen követi a legkülönfélébb technikák és alternatív gyógymódok totális ígéreteit; egyes módszerek azzal állnak elő, hogy mindig mindent gyógyítanak (pl. agykontroll), vagy a lehető legtöbb problémát orvosolnak. A New Age gyógyításban a cél szentesíti az eszközt; nem baj, ha az illető boszorkánynak nevezi magát, csak gyógyítson. Ezzel szemben a keresztény életben is küzdelem folyik az egészségért, az életért, de csak az Istenre visszavezethető, a kinyilatkoztatott erkölcsiségnek ellent nem mondó eszközökkel.”

Gál Péter úgy véli, az Istenben való élet azzal jár, hogy megszűnnek félelmeink, szorongásaink. Elmúlik a rettegés a betegségektől, a rossz emberektől, a sötéttől, a jövőtől: „Rábízom magam az Úrra, és megoldódnak a problémák.” Végezetül egy rövid idézet egy tanulságos, személyes tanúságtételből: „Hogy már eléggé le vagyok zárva a gonosz lelkekkel szemben, az két év elteltével, karácsonykor derült ki. (…) egy agykontrollos ismerősöm felhívott. Küldtem neked telefon üzenetet az agykontroll segítségével... megkaptad? Nem – mondtam, de csak később értettem meg, az üzenet azért nem érkezett meg hozzám, mert az Úr lezárt.”

Csuti-Mátyás Zsófia

2017. január 18., szerda

Kapaszkodó IstentőlSzinte mindenkinek van olyan rokona, ismerőse, aki már gyászolt vagy éppen gyászol. Úgy vettem észre, hogy a hívő emberek könnyebben megbirkóznak családtagjaik elvesztésével és a gyászidőszakkal. Az Istent tagadók ilyenkor tele vannak indulattal, haraggal, reménytelenséggel. Nincs kapaszkodójuk, nem látnak kiutat. A Vigasztalások könyvének szerzője, Juhász Tiborné fiatalon veszítette el férjét, s a hitbe, Istenbe kapaszkodva vészelte át a gyászt, és épített újjá saját és gyermekei életét. Könyve személyes vallomás és egyben „vigaszgyűjtemény” is.

„Az alattomos kór, amely férjem halálát okozta, észrevétlenül pusztította szervezetét, s mire kiderült a betegség, már túl késő volt. 2000-ben, a Szent Évben, vízkereszt napján került kórházba. Azt hiszem, már a műtét előtt is tudták az orvosok, hogy csak nagyon rövid idővel hosszabbíthatják meg a fiatal életét... Hét héten át tartott a szenvedése.”

A gyászoló feleség felismerte, hogy alá kell merülnie a fájdalomba, hogy aztán feldolgozhassa szerette elvesztését: „...rádöbbentem, hogy végre szembesülnöm kell a valósággal. Be kell ugranom abba a rettenetes szakadékba azért, hogy ki tudjak mászni belőle, és ha lehet, egymagam. »Mentesítettem« a családot és az ismerősöket, hogy »Köszönöm, már jól vagyok, nem kell, hogy minden nap hívj«... Megköszöntem »Cirenei Simonnak«, hogy segített vinni a keresztet, a »Veronikáknak«, hogy kendőt nyújtottak felém... Azt a keresztet még sokáig kell vinni, fel kell menni vele a Kálvária csúcsára...”

A kiutat Istennél kereste és meg is találta. Szemben a nem hívőkkel, akik ilyenkor még inkább tagadják Isten létezését, a hívő igyekszik megtalálni az Úr számára kijelölt útját: „Valahol szívem legmélyén éreztem, hogy a kereszt, amelyet kaptam, nem büntetés. Inkább meghívás valamire, egy magasabb dologra, egy nehezebb feladatra, egy átalakulás megkezdésének lehetősége.”

A gyászmunkában a szerző erős támasza és útmutatója volt a Biblia, amelyből számos alkalommal idéz:

 • „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen (Mt 16,24).”
 • „Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse (Jak 1, 2–4).”
 • „(Isten) megvigasztal minket minden szomorúságunkban... (2Kor 1, 4–6)”

A szerző hangsúlyozza az imádság erejét, imádságokat, verseket közöl könyvében, amelyek szintén  a témához kapcsolódnak és segítenek a gyász feldolgozásában. Elgondolkodtatott Mécs László Vallomás című verse, amelyből rövid részletet idézünk:

„A parasztnak nagyon kell szeretnie a földet,
A napnak az oltárt, az anyának a szenvedést,
Magdolnának Krisztus lábait,
Assisi Szent Ferencnek Krisztus sebeit,
Mindenkinek szeretnie kell a keresztjét,
Mindenkinek nagyon kell szeretnie az Istent.”

Csuti-Mátyás Zsófia