2013. február 19., kedd

Könyvajánló - Menjünk a templomkertbe

Jó látni azt, ha egy közösség tagjai összefognak. Jó látni, hogy egy-egy közös tevékenység valódi közösséggé formálja a csoportot, s még nagyobb öröm, ha ez a közös tevékenység nemcsak a jelennek szól, hanem kapcsolatban áll a múlttal, a kis közösség közös múltjával és hagyományaival. Az immár Körmendhez tartozó, de egykor önálló településként funkcionáló Horvátnádalja lakóinak közelmúltbeli összefogása sikeresnek bizonyult, s munkájuk gyümölcseként sikerült megőrizni, és a jövő nemzedék számára is élővé varázsolni településük múltjának egy-egy darabját.

Dr. Gyürki László pápai prelátus színes kötet formájában mutatja be Horvátnádalja felújított vagy újonnan állított emlékműveit, miközben megismerteti az olvasót a település egykori lakóinak múltjával is. Az olvasó többek között megtudhatja azt is, mi kapcsolja össze Gárdonyi Gézát Horvátnádaljával, s kik azok a neves egyházi személyiségek, akiknek életpéldája követendő a helyiek számára.

A szerző könyvében röviden bemutatja a település történetét és a templomkert emlékműveit. Az amerikai kereszt; a Mindszenty-, a Brenner- és a Bódi Mária Magdolna-emlékmű; a Házaspárok útja; az Immaculata és a két világháború hősi halottainak emlékműve számtalan életúttal ismerteti meg e könyv olvasóját.
 
Mint minden régi templomot, a horvátnádaljait is temető vette körül. Időközben a temető távolabb került a templomtól, mintegy száz méterre. Néhány olvashatatlan sírtöredék, vaskeresztcsonk árulkodik még arról, hogy a mai Horvátnádalja ősei pihennek ezen a területen.
 
Egy feltűnően ép sírkő egy gondozott síron önkéntelenül is felhívja magára a figyelmet. Mindig van rajta friss virág. Mindenki ismeri ezt a sírt Horvátnádalján: ez a „Hét papok anyjának” sírja. Felirata:

    Itt Fekszik Henits Anna
    Hét Papok Nevelő Annya
    kik közül 4.nek édes Szülője
    3.nak pedig igaz Nevelője
    Megholt 1796. 31 Ianuar
    élt 72 évet
 
Mit tudunk erről az édesanyáról, s tudunk-e valamit hét pap fiáról? (...) Az édesanya leánykori neve Spaics volt, a plébániai anyakönyv adatai szerint 1731. április 23-án született Horvátnádalján. Henits Miklóshoz ment férjhez, és a kor szokása szerint felvette férje nevét. Házasságukból több leány és fiúgyermek született, akik közül három lett pap. Spaics Péter jezsuita a testvére volt, Spaics István és László testvérének voltak a gyermekei. Henits János nádasdi plébános pedig férje révén volt rokona. Jó szívét mutatja, hogy népes családjának gondja-baja mellett rokon gyermekekre is gondot viselt. 1796. január 31-én halt meg, 65 éves korában.
 
Henits Anna neve fennmaradt az irodalomban is. Gárdonyi Géza 1894-ben megjelent verseskötetében „Paizs Anna” címmel megverselte Henits Anna történetét. Gárdonyi Géza 1884-ben Sárváron volt segédtanító. Ekkor juthatott el Horvátnádaljára, s látva Henits Anna síremlékét megírta költeményét.

    Paizs Anna

    Öreganyám öreganyja:
    a neve volt Paizs Anna.
    Az ura volt gazdag juhász,
    nyáron szűrös, télen subás.

    Mikor jött az első fia,
    szólt: „Legyen az Isten fia:
    első bárány, édes párom!”
    „Hát legyen pap, én nem bánom.”

    Jött a másik: vézna, gyenge.
    Szentelt vízzel nevelgette.
    „Istenem csak ezt meghagyjad,
    inkább ezt is adom papnak!”

    A harmadik: jó tanuló,
    labda helyett könyvet bújó,
    „No, parasztnak nem született!”
    Mikor felnőtt, ez is pap lett.

    Negyedik: jött szőke hajjal.
    Ájtatos volt, mint az angyal.
    Mikor játszott, misét játszott.
    hogy pap lesz, előre látszott.

    S jött a módos juhász-házba
    még három kis rokon-árva.
    Mit szólna a falu nyelve,
    ha ezekből paraszt lenne!

    Mikor meghalt Paizs Anna,
    hét fiatal pap siratta,
    s heten mondtak misét érte.
    Fel is jutott a mennyégbe.


A kiadványt a színes illusztrációk és a helytörténeti ismeretek mellett helyi kötődésű, valamint legismertebb magyar költőink sorai teszik még színesebbé a Körmend térségében, Horvátnádalján vagy az ország bármely pontján élő és a múlt értékeit megismerni vágyó olvasó számára.

További információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése