2013. augusztus 28., szerda

A pap és a nő

Bibliai történetek alapján Jézus nőkkel való kapcsolatáról, ezzel párhuzamosan pedig a katolikus lelkipásztorok és a női nem mai viszonyáról beszélget Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész, Varga László kaposvári plébános és Magyar Balázs pszichiáter e könyv lapjain.

Két helytelen hozzáállás és a pap-nő kapcsolatról való gondolkodásmód létezik: az egyik a naivitás, a mások pedig a gőg. „Mindannyiunknak vannak határai. Ezek felismerése, beismerése és tiszteletben tartása, illetve betartása sokat segít minden kapcsolatunkban” – vallja Varga László atya, majd rámutat arra, hogy a lelkipásztor sokszor azért kerül csapdába, mert nem meri beismerni, hogy neki is szüksége van elismerésre, személyes kapcsolatra, szelídségre, jó szóra, pihenésre. „Nagyon gyakran nem Istent szolgáljuk, hanem egy szívünkben őrzött bálványt, azaz az ideális pap képét, ez előtt borulunk le (borulnak le mások is), és ebbe rokkanunk bele, vagy bénulunk meg, ha nem találjuk.” Kőrösiné Merkl Hilda a határokat illetően így fogalmaz: „A másik ember szabadságát csak úgy tisztelhetem, ha tudatosítom magamban, hogy az én szabadságom addig a pontig terjed, ahol az övé kezdődik.” Nehéz ezt tiszteletben tartani – vallja Kőrösiné –, különösen gyerekeket, családtagokat, gyengébbeket illetően, mégis szem előtt kell tartanunk, hogy minden embertársunkat megilleti a tisztelet, hiszen a másik fél ugyanúgy Isten teremtménye, mint én, s úgy is kell tekintenem rá saját érdekeimtől, vágyaimtól és érzéseimtől függetlenül.

A testiség kérdésköre kapcsán Varga László atya hangsúlyozza, hogy a lelkipásztor másokkal való kapcsolatát nagyban meghatározza, hogy milyen a kapcsolata a saját testiségével. László atya e téren rendkívül fontosnak tartja, hogy a pap nemisége szervesen épüljön be papi identitásába, lényébe és érzelmi életébe. „A testünk és a szexualitásunk egymástól elválaszthatatlan, ebből eredően ez a kettő meghatározója a lelki életünknek, az Istennel való kapcsolatunknak is.”  Varga László atya szerint fontos, hogy a pap, mint férfi és a nő egyaránt beépíthesse a saját nemiségét az őszinte szeretetbe, hogy ezáltal nyissanak az egység felé, ahogy az Jézus és a szamáriai asszony esetében is történt.

A megfelelő kapcsolat kialakításához és fenntartásához szükséges a papok részéről egyfajta képesség kialakulása, amelynek segítségével elkerülhetők a nem kívánt helyzetek, konfliktusok, félreértések. „Ehhez el kell mélyíteni az Istennel való szentségi kapcsolatot, és lassan kialakul egy megkülönböztető képesség, hogy tudjam, mikor melyik lábamon táncolok. Fontos az önismeret – gyenge pontjaim ismerete is, mert kötődés csak akkor jöhet létre (érzelmi), ha van hova kötnie bennem. Tudatosítani, hogy laza emberi kötődésekre papként is szükségem van, mert ember vagyok, és ezzel együtt tisztában kell lennem a határokkal is.”

A helytelen közeledés egyik formája az, amikor női rivalizációba vonják be a lelkipásztort, s mintegy villámhárító szerepet szánnak neki. „Így volt ez mindig” – véli Magyar Balázs. „A pap különleges forrás, markáns szerep-személy, a fekete ruha alatt pedig egy titokzatos férfi. Ugyanakkor különleges hallgatóság, kritikus személy is, megéri versengeni a véleményéért, a kegyeiért. A pap jól teszi, ha nem engedi a körülötte folyó vetélkedést, és Jézus példáján gyógyítani próbálja a panaszkodót, bajkeverőt” – hangsúlyozza a pszichiáter.

Kit képvisel ma a pap? Jézust (Egyházat), vagy lehet-e saját véleménye? Kőrösiné Merkl Hilda szerint a legszerencsésebb, ha a lelkipásztor Jézust, azaz az Egyházat képviseli. Előfordul azonban, hogy egy egyházképet képvisel, amely vagy túlságosan modern vagy az ellenkezője, túlságosan feudális, ezért nem segít megoldást találni a rászorulónak. „A papnak jó, ha van saját véleménye, de ha az nem a krisztusi értékrend alapjára épül, akkor eltérít az Egyháztól. Az elszakadás végképp kirekeszti a bűntől és megoldatlan helyzetétől szenvedő férfit vagy nőt. A pap véleményének súlyát és hitelét azonban elsősorban nem a retorikája, hanem élete és tettei teszik hitelessé, vonzóvá. Ebben rejlik valódi tanúságtétele a Mesterről. ”

„A teremtés csodája folytán minden emberben rejlik valami a női és a férfi karakterből. Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése című képén az Atyának hazatérő fiát átölelő kezei közül az egyik erős férfikéz, a másik hasonló formájú, de finomabb női kéz. Fia iránti szeretete apai és anyai szeretet egyszerre. Az apakép és az Atya képe mindnyájunkban összekapcsolódik. Ennek megtapasztalása legalább olyan mélyről fakadó vágy bennünk, mint a szexualitás mélyén rejlő vágy, hogy szeressenek. Az európai nyelvek mindegyikében, a magyarban is, a papot nem véletlenül hívjuk Atyának. Ha paphoz fordulunk, úgy érezzük, hogy az Atyához is fordulunk, fordulnánk. A papi hivatásnak mind az Egyház, azaz az intézmény oldaláról, mind az emberi elvárások oldaláról idealizált a képe.”

A papra vagy a szerzetesre másképp tekintenek az emberek, nem úgy, mint földi halandókra. A nők papra irányuló figyelmének mélyén pedig az apa/Atya utáni vágyakozás rejlik. „A családokban ezt napjainkban, a szemérmetlen pszichés önmutogatás korában is szégyenlősen kezelik, sőt még gyakrabban elhallgatják. Az erő, a biztonság, a védelem a tekintély az apa/Atya szinonimái, ezért vágyunk rá. Az ember minden modern kori tiltakozás ellenére vágyik tekintélyt látni maga előtt. Az ideálok, a modellek keresése, a sztárok csodálata mind ezt tanúsítja. Annak oka, hogy a legfőbb tekintély sok ember számára nem az Isten, többek között a szekularizáció és a még veszélyesebb relativista irányzatok hatásának következménye” – olvasható a könyv utószavában.

Vágyunk a szeretetre, a tiszteletre, a másik ember elfogadására, ez azonban munka, tudatos cselekvés, mely erőfeszítést, kitartást követel. „Másképpen nem létezhetnek. Megvalósításukhoz erőt kell merítenünk valahonnan. Akaratunk, értelmünk, érzelmeink motorja nem nélkülözheti az üzemanyagot. Vissza kell térni a forráshoz, élő vizet kell meríteni a kútból, ahogyan a szamáriai asszony tette.”

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése