2014. március 25., kedd

Hit és tudomány harmóniájában

Dr. Csókay András nemzetközi hírű idegsebész, agykutató, Prima Primissima díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével kitüntetett orvos könyvét ajánljuk olvasóink figyelmébe. A kötet címe: Agysebészet rózsafüzérrel. Csókay Andrást 1998-ban tette ismertté az általa kifejlesztett éralagút-technika, amely egy új módszer a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére, egy új fejlesztés a koponya-térnyerési technikák műtéti megoldásait illetően.

A kiváló sebész eddigi életútja és könyvének címe is magában hordozza a tudomány (agysebészet) és hit (rózsafüzér) kölcsönösségét, egymáshoz kapcsolódását. Csókay András házas, több gyermek édesapja, és hívő keresztény. Ez azonban nem volt mindig így. Egy helyütt arról vallott, hogy volt idő, amikor elveszítette, elhagyta gyermekkori hitét egy másik útért, amely azonban Isten nélkül nem hozott számára igazi boldogságot. Végül azonban, mint vallja, „Isten és a feleségem hívő környezete segítségével visszafordultam. Ahogyan a tékozló fiú, én is megkaptam a megbocsátást. És ez az, ami térdre kényszeríti a gonoszt, ami ilyenkor az emberben lakik.”

„Az Istennel való kapcsolat legfőképpen a vele való beszélgetésben, vagyis az imádságban valósul meg” – hangsúlyozza a szerző, aki ezen gondolat köré építi fel könyvét.
Csókay doktor úgy gondolja, hogy a szeretet nem az agyon keresztül áramlik, de nem is a testünkhöz kötött valóság. Ezt azzal indokolja, hogy tanúja volt annak, ahogy egy agyhalott beteg könnyezni kezdett, miután hozzátartozója kedvesen hozzászólt és megsimogatta. „Valóban van szellemvilágunk – állapítja meg –, amiben a legmagasabb emberi létünkhöz kötött dolgok áramlanak. Ez több annál, minthogy milyen típusú a lelki alkatunk. Ebben a világban valósul meg istenkapcsolatunk, itt működik-áramlik bennünk a szeretet.”

Hangsúlyozza, hogy agyunk a legmagasabb szinten differenciálódott biológiai struktúra, de csupán egy kivitelező vagy szolgáló szerv, mint a kéz, a máj vagy a szem. Hogy képes az agyhalál állapotában lévő beteg érzelmeket mutatni, könnyezni – elmélkedik a szerző, hiszen „agyunkban nincs szeretetközpont, de megbocsátásközpont, szabadakarat-központ sincs. Hol van a szabad akarat központja? Hol van, hogy valakik és nem valamik vagyunk? Nem az agyunkban. Az agyunk csak kivitelező szerv (…) Krisztus volt a legnagyobb agykutató, miként ő minden tudományban a legnagyobb” – állapítja meg végül a szerző.

Egy-egy bonyolult agyműtét során előfordul, hogy addig ismeretlen problémával találja szembe magát a sebész. A helyzet megoldásához ilyenkor kevésnek bizonyul az addig megszerzett ismeretek felidézése, kreativitásra is szükség van. Ennek mibenlétét is kutatja könyvében az orvos, s megállapítja, hogy a kreativitáshoz nem elegendő az emlékezet-felidézés, intuícióra is szükség van, ami pedig gazdag belső világot feltételez. „Mivel gazdagíthatjuk belső világunkat? Az agykutatók között egységes a vélemény: az emberiség évezredes, idők próbáját kiálló kulturális öröksége és a vallás – ez a kettő gazdagítja belső világunkat. Így végső soron maga az istenhit. Az Istennel való szoros kapcsolat, mely leginkább az imádságban valósul meg, ez gazdagítja legjobban érzelmi világunkat. Így lesz a kultúra és az imádság a kreativitás alappillére” – hangsúlyozza a szerző, aki arra a következtetésre jut, hogy az úgynevezett kis csodáink az ima által fognak megszületni, általunk valósulnak  meg. Szent Iréneusz szavai ide illőek: „Isten dicsősége maga az alkotó ember.”

A szerző a segítő hivatások kapcsán (orvos, nővér, lelkipásztor, szociális munkás, gondozó) megállapítja, hogy az e területen dolgozók két helytelen út közül választanak a leggyakrabban, két hibába esnek bele. Egy részük kizárja magát mások szenvedéséből, s csak mechanikusan, érzelemmentesen végzi teendőit, ezzel megfosztva magát a kreativitás lehetőségétől. Másik részük épp ellenkezőleg cselekszik, ők állandó szeretetforrásként működnek, olyannyira, hogy végül ez felemészti őket. Csókay doktor szerint egy harmadik út a helyes és követendő: „Felveszed a szenvedést, mely megmozgatja belső világodat, lesznek új ötleteid – és terheid is. De mielőtt belehalnál, át kell adnod az Úr Jézusnak: Ő leveszi válladról ezt a keresztet, és viszi tovább nagypéntek óta, ma is és mindig. Ez az út. Ehhez is az imádság és böjt segít hozzá.”

A könyv címét is adó Agysebészet rózsafüzérrel című fejezetben a szerző a nevéhez kötődő sebészeti eljárás megalkotásának történetéről ír. Kifejti, hogy az ötlet nem az orvosi szaklapok vagy találkozók egyikén született meg benne, hanem éppen rózsafüzér-imádkozás közben, így a Szűzanyának köszönhetően. „Ezt a kegyelmet később végig következetesen megtapasztaltam a további, nemzetközileg is elfogadott műtéti innovációk »kitalálása« során (…) A legnagyobb misztériumot nem lehet grafikonokkal leírni, kémcsőben modellezni.”

Csókay András egyik példaképe Boldog Batthyány-Strattmann László. Neve kapcsán a szerző megemlíti az aszkézis és a böjt fogalmát. „Batthyány doktor is gyakorolta a keresztény aszkézist. Ez egy életforma. A kevés is elég. Mindenben. Az Istent néző lélek és az akarat megmutatja, hogy az anyag fölött áll. Verhetetlen páros! Rengeteg pozitív hozadéka van.”

A tudományt segíti az istenhit, csak ezt tudományos körökben még sokan tagadják. Azonban „eljön az idő, amikor a tudomány letérdel az Isten előtt. Mert legnagyobbjai eddig is letérdeltek” – állítja a szerző, majd idézi Faraday-t („Isten fogalma és tisztelete olyan biztos utakon jut el szellememhez, mint amilyeneken a fizika igazságaihoz jutunk”) és Einsteint („A tudomány vallás nélkül sánta”).

Csókay doktor rávilágít arra is, hogy Magyarországon minden második ember boldogtalannak tartja magát, az európai embert önzés és elmagányosodás jellemzi. Zárásként szerepeljenek itt könyve talán legmegszívlelendőbb gondolatai ehhez fűződően: „Megérteni, hogy az Egyházban az »egy« szó valóban egyet jelent akkor is, ha szörnyű bűnök terhelhetik – nem könnyű. XVI. Benedek még korábban, pápává választása előtt mondta: »jó, hogy bűnös az Egyház, mert így én is a tagja lehetek«. (…) Bűnösök vagyunk, de a gyónás adta feloldozás által újra és újra képesek vagyunk megtisztulni, megújulni. Európa tele van a maguk módján hívő vallásos emberekkel, aminek az a következménye, »majd én megmondom, mi az igazság.« És éppen ez a legveszélyesebb.”

Csuti-Mátyás Zsófia


Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése