2014. április 16., szerda

Pápák szentté avatására készülünk

Elsősorban gyerekeknek, de nemcsak nekik szólnak a Tiszták, hősök, szentek sorozat kötetei, amelyekből immár napvilágot látott a 7. és a 8. rész is. A könyvek idő közben arculatot is váltottak, mivel az utóbbi két kötetet már Sváb József illusztrációi színesítik. A sorozattal már találkozó olvasók tudják, hogy minden kötet – kivéve a Szent Márton történetét bemutatót – öt szent életét ismerteti meg a gyerekekkel.

Minden szent más-más utat jár be. Valaki a betegek ápolásában, valaki kolostorok alapításában, valaki a böjtölésben, mások pedig a szegények megsegítésében vagy életük feláldozásával érdemlik ki, hogy szentként tiszteljük őket. Közös bennük, hogy mindannyian teljes odaadással és feltétel nélkül szolgálják Istent. A 7. kötet Szent Cecília, Szent Miklós, Páduai Szent Antal, Avilai Nagy Szent Teréz és Limai Szent Róza történetével foglalkozik. A könyvből kiderül, hogy kitől ered a december 6-i ajándékozás hagyománya, ki alapította a legtöbb női és férfikolostort, és az is, hogy ki az, aki férjét és sógorát is a katolikus hitre térítette.

Tudod-e, hogy kik Szent Péter utódai, és mi a feladatuk a Katolikus Egyházban? Hallottad-e már azt a szót, hogy zsinat, nuncius, egyháztanító vagy pápai jelmondat? – érdeklődhetnénk a gyerekektől mi, felnőttek, de akár ők is intézhetnének hozzánk hasonló kérdéseket. Mit is válaszoljunk nekik, hogy kielégítsük információéhségüket? Ebben segít a sorozat 8. kötete.

„Szent Péter utódai a pápák. A pápa a Vatikánban él, amely egy miniállam Olaszországban. Ő a Katolikus Egyház feje és Róma püspöke. Hatalma és ítélete megkérdőjelezhetetlen. Legfőbb feladata a világon élő katolikusok szolgálata, ezért is hívják őt úgy, hogy az „Egyház szolgáinak szolgája”. A pápai cím betöltéséről a konklávé dönt, amely a bíborosokból áll. A Szentlélek segítségével ők választják meg maguk közül Szent Péter következő utódát. A Szentatyára saját testőrsége, a díszes ruhába öltözött Svájci Gárda vigyáz.”

S hogy miért éppen a pápák élettörténetét kínáljuk a legfiatalabb olvasóknak? Azért, mert közeleg az Isteni Irgalmasság vasárnapja, április 27-e, amikor is az Egyház nagy ünnepre készül: Boldog II. János Pál és XXIII. János pápák szentté avatására. A Tiszták, hősök, szentek sorozat 8. kötetében az ő élettörténetük mellett Nagy Szent Gergellyel, Nagy Szent Leóval és Szent X. Piusszal is megismerkedhetnek kicsik és nagyok egyaránt. A könyvszerdában ezúttal a két „legfiatalabb”, április 27-én szentté avatásra váró pápák életébe olvashat bele. Elsőként XXIII. János pápa életéről olvashat el részleteket:

„Angelo Giuseppe Roncalli néven született 1881-ben, Olaszországban, egy tízgyermekes parasztcsalád harmadik gyermekeként. Papi tanulmányait Bergamóban kezdte, majd Rómában tanult tovább, ahol teológiai doktor lett.

1904-ben szentelték pappá. Lelkesen végezte lelkipásztori teendőit, és sokat foglalkozott a szemináriumban tanuló fiatalokkal. Pár évvel később a Lateráni Egyetemen is tanított. Az első világháború idején kórházlelkésznek nevezték ki, és a betegek lelki gondozásával bízták meg. A háború után a harcmezőkről visszatérő kispapok lelki vezetője lett…

Bár csak rövid ideig, mindössze öt évig volt Péter apostol utóda, nevét mégis megjegyezte az utókor. Ő hívta össze és nyitotta meg a II. Vatikáni Zsinatot 1962-ben a római Szent Péter-bazilikában. A zsinat, vagyis egyházi gyűlés három éven át tartott. Körülbelül 2500 püspök vett részt rajta, hogy döntsenek az Egyházat érintő fontos kérdésekről és új rendelkezéseket hozzanak.

XXIII. János pápa a zsinat egyik céljául tűzte ki az Egyház belső életének megújítását. Megújították a szerzetesi életet és a papképzést. Fontosnak tartották az elszakadt keresztény testvérek visszahívását az Egyházba, az ökumenizmust és az Egyház más vallásúakkal való kapcsolatának rendezését is. A modern világgal folytatott jó párbeszéd miatt a hírközlő eszközök használatáról is rendelkeztek. XXIII. János volt az első Szentatya, aki kamerát engedett be a pápai lakosztályba.”

•     •     •

Minden idők legnépszerűbb pápája minden bizonnyal II. János Pál volt. Az ő élettörténetéből is szemezgethet:

„Karol Józef Wojtyła néven született 1920-ban a lengyelországi Wadowicé-ben. Hívő katolikus családból származott. Édesapja, Karol Józef Wojtyła katonatiszt volt az Osztrák–Magyar Monarchiában, édesanyja, Emilia Kaczorowska pedig tanítónő. A kis Karol korán, kilencéves korában elveszítette édesanyját, majd 1932-ben meghalt a bátyja, Edmund. Huszonegy éves volt, amikor édesapját is elveszítette.

Fiatal korában színjátszó iskolába járt, szabadidejében pedig szívesen síelt, kajakozott, úszott, focizott és túrázott. 1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre. Tanulmányait a háború miatt egy időre meg kellett szakítania, majd egy kőfejtőben és egy vegyi gyárban is dolgozott.

1946-ban szentelték pappá Krakkóban, nem sokkal később pedig Rómába küldték tanulni…

Pio atya megjósolta neki, hogy egy napon övé lesz »a legmagasabb tisztség az Egyházban«, ami így is történt. I. János Pál halála után, 1978-ban ugyanis őt választották pápává. Elődje iránti tiszteletből a II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. II. János Pál pápa Szent Péter 263. utóda lett. Ő volt a harmadik leghosszabb ideig, 27 évig hivatalban lévő pápa. Jelmondata a következő volt: Totus tuus, ami azt jelenti: »Egészen a tiéd.« Ez Máriának való odaadottságára utal.”

Akik komolyabban érdeklődnek a szentté avatás témája iránt, a fent említett életrajzokon kívül utánajárhatnak az eljárás pontos menetének, s akár erről is beszélgethetnek közösen a gyerekkel, unokákkal.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése