2014. május 27., kedd

Szülői praktikák kézikönyve

– Úgy érzem, elveszítettem a feleségemet...
– Hogy érti ezt?
– A kisbabánk elvette tőlem a feleségemet.
– Mondja el, hogyan történt!
– Három éve voltunk házasok. Valóban jó kapcsolat volt köztünk. Szerettünk volna babát vállalni, és egyetértettünk, hogy eljött az ideje. Ha tudtam volna, hogy a kicsi tönkreteszi a kapcsolatunkat, soha, de soha nem egyeztem volna bele!
– Mit ért azalatt, hogy tönkretette a kapcsolatukat?
– Úgy érzem magam, mintha nem is élnék házasságban. Feleségem egész élete a baba köré szerveződik, s végső soron az enyém is. Olyan, mintha mi ketten nem léteznénk többé. Szülőkké váltunk, a házasságunk azonban csődbe jutott.

Ezzel az elgondolkodtató dialógussal kezdi a Segítség, szülők lettünk! című könyvét Gary Chapman. Szülővé válni az élet egyik legnehezebb feladata, ugyanakkor a legtermészetesebb eseménye is egyben. A szerző könyvében tanít a házasság prioritásáról, a hatékony időbeosztásról, az optimális családi költségvetésről, a nevelési módszerekről és az intimitásról.

Mit is jelent, a házasság mint prioritás? „Mindenekelőtt tudatosítjuk, hol tartunk jelenleg a kapcsolatban, milyen a házasságunk minősége. Ezt követően el kell köteleződnünk – egyrészt gyermekeink, másrészt saját magunk érdekében – egymás mellett, továbbá kifejezésre kell juttatnunk, hogy házasságunk mindkettőnk számára egyaránt fontos. Végezetül egyetértésre kell jutnunk partnerünkkel azzal kapcsolatban, hogy Isten segítségével megpróbáljuk megerősíteni bensőséges kötelékeinket. Amennyiben a házasságot prioritásként kezeljük, felelősséget vállalunk a dolgok megjavításáért.”

A szerző úgy véli, a szülők életének kell, hogy legyen egy olyan része, amely független a gyerekektől, ez pedig a házasságuk. A házasságnak az a rendeltetése, hogy a házaspár időt szakítson egymásra, örömüket leljék egymás társaságában. A köztük lévő szeretetteljes, odaadó kapcsolat segíti őket abban, hogy betölthessék szülői hivatásukat. „A házasság frissességének, életerejének megőrzése az egyik legfontosabb dolog, amit a szülők gyerekeik egészsége érdekében tehetnek (...) A házasságnak éppen úgy, mint a gyerekek körüli teendőknek prioritást kell szentelnünk. A kettő közötti kérdés pedig nem vagy-vagy kérdése. Bármelyik elhanyagolása meghatározó lesz a másikra nézve.”

Önismereti gyakorlatokkal találkozik az olvasó egy-egy fejezet végén. Íme az idevágó:
  • Vajon egyetértenek-e partnerével abban, hogy házasságuk prioritást élvez? Motivációjuk gyermekeik, saját maguk és Isten szempontjából is lényeges. Ám motivációjuktól függetlenül, amint prioritásként kezelik házasságukat, elindultak a megfelelő irányba.

A megfelelő időbeosztás
A szerző úgy véli, a család rugalmas napirendjében jelentős szerepet kap a gyerekek idejének megfelelő beosztása. Érti ezalatt a reggeli felkelés és az esti lefekvés időpontjának pontos meghatározását, valamint a közös tevékenységekre, az önálló játékra vagy a mesehallgatásra szánt időt. „Jómagam csodálkozva tapasztalom, hogy este tízkor négyévesforma gyerekeket látok a bevásárlóközpontokban. Nem csoda, ha a szülők arról panaszkodnak, hogy nem marad idejük egymásra. Egy négyéves gyereknek este tízkor már rég ágyban volna a helye. Arról, hogy mit tartunk reálisnak, önmagunk döntünk. Jómagam azonban úgy vélem, nyolcéves korig egy gyereknek este hétkor ágyban a helye.”

A gyerekek teljes napját meg lehet pontosan tervezni – hangsúlyozza a szerző. Az iskoláskor előtt meg lehet tervezni a készségfejlesztő foglalkozások, a mesehallgatás, a szülőknek való segítés (asztalterítés, saját ruhák összehajtogatása), az önálló játék és a délutáni alvás vagy pihenés időpontját. Érdemes a közelben lakó nagyszülőkkel is megosztani a napi rutint, hogy alkalom adtán ők is bele tudjanak kapcsolódni a család életritmusába. Persze a gyerekek rutinja mellett fontos szempont a szülők egymás közötti feladatmegosztása is. Megfelelő embert a megfelelő helyre – ösztönöz a szerző. „A hatékony időbeosztáshoz vezető első lépés, hogy listát készítünk a napi, illetve a heti feladatokról. Ezt követően a házaspár megbeszélheti, hogy az egyes feladatokat a jövőben melyikőjük vállalja.” Chapman szerint ezzel egy időben az is szükséges, hogy megszabaduljunk a szükségtelen feladatoktól, hiszen azok kiiktatása időt szabadít fel, amit a házasság gazdagabbá tételére fordíthatunk.

Az ide vonatkozó önismereti gyakorlatok a következők:
  • Határozza meg, mi volna az első lépés a gyerek(ek) napirendjének kialakításához! Ha már idősebbek, ellenállásra kell számítania. Határozott, kedves szülői fellépés mellett azonban várhatóan el tudják fogadni a programot.
  • Milyen változtatásra lenne szükség ahhoz, hogy tudjon némi időt egyedül is tölteni? Hogyan tudná ezt megszervezni?

A szerző a nevelési módszerek vizsgálatánál kiemeli a gyerekek szeretetigényét is, és hangsúlyozza, hogy a szeretet kifejezésének öt alapvető módja van. Az első az elismerő szavak: a dicséret és a megerősítés. Példa: „Nagyon tetszik a rajzod. A színek, amiket választottál, izgalmasság teszik az összhatást.” A második szeretetnyelvet Chapman szívességeknek nevezi. „Azt jelenti, hogy olyasmit teszünk, ami a gyerekeknek örömet szerez: megfoltozzuk a babaruhát, megjavítjuk a kerékpárt, felpumpáljuk a futball-labdát.” A harmadik szeretetnyelv az ajándékozás. Ennek kapcsán azonban hangsúlyozza a szerző, hogy nem kell a gyerekek minden vágyát teljesíteni, s nem szükségesek a drága ajándékok, hiszen a gesztus a fontos. A minőségi idő szintén nagy jelentőséggel bír. A szülő ekkor minden figyelmét a gyermeknek szenteli. „A lényeg, hogy a gyerek szülei osztatlan figyelmében részesüljön. Ne nézze közben a televíziót, ne telefonáljon, sőt még a ceruzájával se babráljon. Forduljon gyermekei felé teljes valójával.” Az ötödik szeretetnyelv a testi érintés. „Az ölelések, puszik, simogatások, barátságos birkózások a padlón a szeretet egyértelmű kifejezési formái.”
Önismereti gyakorlat:
  • Készítsen listát a gyerekükre nézve kötelező érvényű szabályokról! Társát is kérje meg erre.
  • Gyermeke milyen módon fejezi ki leggyakrabban mások felé a szeretetét? Az előbbi öt közül melyikkel kapcsolatban hallja leggyakrabban panaszkodni?

Az intimitással kapcsolatban a szerző hangsúlyozza, hogy a legtöbb pár egyszerűen nincs tudatában annak, hogy a szeretetet gondozni szükséges. Az intimitás nem egy statikus állapot, hangsúlyozza a szerző, majd hozzáteszi, hogy nem lehet megszerezni, hogy aztán egy egész életen át kitartson. „A kapcsolat bensőségessége időről időre változik attól függően, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz.”
A gyerekvállalás drámai változást jelent a házasságban – mutat rá az amerikai szerző könyvében. A kórházi „örömcsomag” érkezése előtt a pár csak egymásnak él. Évek telnek el, míg egyszer csak tudatosul bennük: immár a gyerekeknek szentelik minden idejüket és energiájukat. Azon, hogy házasságuk sikeres legyen és boldog maradjon, folyamatosan dolgozni kell mindkét félnek. Gyakorlati tanácsaival ebben segít a népszerű szerző könyve is.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése