2014. június 11., szerda

Gyógyuljon zenével!

Mit és hogy gyógyíthat a zene? Erre a kérdésre keresi a választ a magatartás-tudományi szakember és a gyakorló terapeuta, vagyis a Gyógyító zene című könyv szerzői, Harmat László és Tardy József. Könyvükből kiderül, hogy a szív és az érrendszer zavarainak, a depressziónak, a stressznek, az alvászavaroknak, a fájdalomnak és a szorongásos zavaroknak egyaránt hatásos ellenszere lehet a zene.

A zenét már az ókortól alkalmazták a gyógyításban, a zeneterápia azonban csak a XX. század közepén vált független és önálló szakterületté. Harmat László és Tardy József kutatásai szerint Beethoven, Bach, Liszt Ferenc és Mozart zenéje számos fizikai vagy lelki betegségre hatásos, nyugtató gyógymód lehet.

A szerzők nagy érdeme, hogy a szerteágazó témakörbe egy sajátos terápiás eszközön, a zene alkalmazásán keresztül nyújtanak betekintést az olvasónak. „Nemcsak az emberi bajok természetében lehet ennek révén eligazodni, hanem azt is megérthetjük, hogyan lehet a zenét felhasználni a legkülönbözőbb betegségek gyógyításában. A zene igen nagy hatással van az emberre, ez ősidők óta ismert, és a régi kultúrák is megpróbálták a – tágan értelmezett – zene, vagyis a melódia, ritmus, dallam, tánc, hangokra figyelő lelki beállítódás eszközével kiváltani a megnyugvást, megbékélést, megtisztulást, s visszaadni az életkedvet és a regenerációt” – írja előszavában dr. Buda Béla.

A zene terápiás hatása kapcsán a szerzők vizsgálják a zene – egészség – spiritualitás közti kapcsolatot, és leszögezik, hogy a zene a lélek és a spirituális tapasztalatok terén is helyet kap. A zenét a tudatosság szintjei közötti hídként értelmezik. „Elősegítheti meditatív állapotok elérését, és elvezethet a személy feletti és spirituális tapasztalatok világába. Ugyanakkor a zenehallgatás vagy éppen az aktív zenélés olyan transzperszonális térbe vezet, ahonnan máshogyan vagyunk képesek szemlélni a valóságot, mint hétköznapi tapasztalataink során, egyfajta teljesség élményét adja... A zene tehát nem csupán a személyiség tükreként jelenik meg, hanem hozzásegíti az egyént a magasabb tudatossághoz, személyisége integrációjához és kiteljesedéséhez.”

A szerzőpáros vizsgálja a fent felsorolt betegségek biológiai, pszichológiai és szociális tényezőit, ismerteti a pszicho- és zeneterápiás kezelési lehetőségeket, valamint csoportterápiás ötleteket ad. Könyvükből röviden megismerhetjük a különböző zeneterápiás iskolákat is, azok működését – és a pszichológia fejlődésére gyakorolt hatását –, többek között a Bonny-modellt, az analitikusan orientált zeneterápiát, a Nordoff–Robbins-modellt, valamint a szabad improvizációs terápiát. Ezek mindegyike más-más módszerrel dolgozik, a lényeg azonban ugyanaz: a zenén keresztül gyógyítani a beteget.

„A klasszikus zene felépítése, a gyors és lassú tételek váltakozása segítheti e beteget, hogy ráérezzen a teljesítmény és a pihenés egymást kiegészítő voltára.” A szerzők példákat is hoznak a könyvben (Bach: Wohltemperiertes Klavier fúgái; Liszt: A-dúr zongoraverseny; Beethoven: Appassionata stb.), így otthon, saját magunkon is kipróbálhatjuk és megtapasztalhatjuk a különböző zenefajták ránk gyakorolt hatását. „Ahogy egy zeneműben, úgy a mindennapi életünkben is szükséges a gyors és a lassú, a teljesítményvégzés és a pihenés fázisainak állandó és ritmusos váltása.”

A zene nagyban befolyásolja érzelmeinket, az általa keltett „pozitív érzelmek nyomán az agyban kiváltódik az úgynevezett jutalmazó-motivációs rendszer”, amely például még étkezés után figyelhető meg. „A boldog vagy vidám hangulatot okozó zene hatására általában növekszik a bőrellenállás, gyorsabban ver a szív, magasabb a percenként mért átlagos légzésszám, és jobban megemelkedik a vérnyomás, mint a szomorú hangulatot kiváltó zene hallgatása közben.”

A keresztény hívők nagy részének a szertartásokon felcsendülő dallamok kapcsán – gregorián, népének, oratórium – is átélnek zenei élményeket. Érdekes, hogy a megkérdezettek egy része szerint a zenei tapasztalatok a túlvilági élet, a paradicsomi élet képzetét idézik fel a vizsgálati személyekben, mások mélyebb vallásos megértésre, megtérésre jutottak. „A legmeglepőbb és legerőteljesebb azon beszámolók csoportja, amelyekből az derül ki, hogy a hallgató nagyon erősen a Szentháromság – Atyaisten, Jézus Krisztus, Szentlélek – jelenlétét érezte – együtt vagy külön-külön egy zenemű hallgatása közben.”

Harmat László és Tardy József szerint a zene esélyt kínál arra, hogy mély belső tapasztalatokat éljünk át, amelyek mindig magukban hordozzák a spirituális élmények lehetőségét is. Mivel ezek hozzásegítenek létünk teljesebb megtapasztalásához, nagyon komoly szerepet játszhatnak személyiségünk formálódásában, fejlődésében, ami a legtöbb esetben a gyógyulás útját is jelentheti. „Az egészség tulajdonképpen folytonos dinamikus fejlődés, nemcsak az egyén, de a társadalom és a kultúra szintjén is. A zene segíthet, hogy egyre tágabb keretek között legyünk képesek észlelni önmagunkat, a másik embert és a környezetet, amelyben élünk. Kitágítja határainkat, csökkenti az elkülönültség érzését, kapocs lehet külső és belső világunk között, összekötve azzal a valósággal, amelyhez mindannyian tartozunk” – véli a szerzőpáros, majd megállapítják, hogy a terápiás folyamat során zene segíti az egyént „szembenézni nehezen megélhető fájdalmas érzéseivel, a tudattalan komplexusok tudatossá tételében és integrálásában, valamint a spirituális tapasztalatok átélésében.”

Harmat László és Tardy József hangsúlyozzák, hogy nem könnyű szembesülni hiányainkkal, félelmeinkkel és sérüléseinkkel, viszont a zene segít mindezek biztonságosabb megélésében. A zene „nemcsak az emberek közötti kommunikációban tölthet be jelentős szerepet, de a saját bensőnkkel való, vagy... az ember és Isten közötti kommunikációban is.”

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése