2014. július 16., szerda

A barátait megválogathatja az ember...Megőrjít a sógornőm. Rendszeresen utasítgat, hogyan neveljem a gyermekeimet, pedig egyedülálló. Mégis mit tudhat ő a szülői szerepről?

•     •     •

Anyósom és a sógornőim kirekesztenek. Minden szombaton együtt reggeliznek a városban, és engem még sohasem hívtak, hogy csatlakozzam. Pedig tudják, hogy édesanyám meg a nővéreim több mint kilencszáz kilométer távolságra laknak. Úgy érzem, ki vagyok zárva a világukból.

•     •     •

A sógorom próbálja irányítani a férjemet. Öt évvel idősebb nála, s talán mindig is ilyen volt, engem azonban nagyon zavar.

•     •     •

A vejem lényegében elrabolta a lányunkat. Amióta összeházasodtak, nem engedi részt venni a családi összejöveteleken.

•     •     •

A feleségemnek szoktak pénzt adni a szülei, hogy megvehessen olyan dolgokat, amiket mi nem engedhetünk meg magunknak. Neheztelek rájuk ezért. Szeretném, ha élhetnénk a saját életünket.

•     •     •

Anyósom állandóan dirigál, hogy főzzek. Házasságunk előtt öt teljes éven át főztem magamra. Azt gondolom, tudok főzni. Nincs szükségem a segítségére.

•     •     •

A férjem szülei bejelentés nélkül szoktak beállítani hozzánk. Előfordul, hogy éppen valaminek a kellős közepén tartok, amivel időre el kell készülnöm. Szeretném, ha tiszteletben tartanák az időbeosztásunkat.

Anyós, após, meny, vej, sógorok és sógornők, testvérek és gyerekek. A házasságkötéssel nemcsak a házastársunkat kapjuk meg, hanem bizony a másik tágabb családi körével is számolnunk kell. Valószínűleg mindannyian fel tudunk sorolni hasonló szituációkat, amelyek velünk vagy valamelyik családtagunkkal történtek meg. A kiváló tanácsadó és konfliktuskezelési technikákban jártas Gary Chapman ezúttal az összekuszálódott rokoni szálakat próbálja kibogozni.

Az önálló élet egyik első lépése a szülőkről történő leválás, ahogy a szerző nevezi, a „lelki köldökzsinór” elvágása. „Isten terve szerint a házasság a szülők »elhagyását«, valamint a férj és a feleség »egy testté válását« jelenti.” A leválás azonban nem teljes elszakadást jelent, és a szülők tisztelete sem szűnik meg. De mivel is fejezhetjük ki a hétköznapokban a szüleink iránti tiszteletet? „Például azzal, hogy fenntartjuk velük a nyílt kommunikációt – meglátogatjuk őket, telefonálunk, e-mailt küldünk. Ezzel azt az üzenetet közvetítjük feléjük, hogy »Továbbra is szeretlek benneteket, és szeretném, ha az életem részei maradnátok.«” A szülők elhagyását nem szabad cserbenhagyásként értelmezni – hangsúlyozza a szerző, s nyomatékosítja, hogy a rendszeres kapcsolattartás a szülők iránti tisztelet kimutatásának egyik formája.

A szülők születésüktől fogva önállóságra nevelik a gyerekeiket. Megtanítják őket főzni, mosogatni, bevetni az ágyat, ruhát vásárolni, takarékoskodni és felelős döntéseket hozni, vagyis arra törekszenek, hogy gyermekeik érett személyiséggé váljanak és később önállóan is boldoguljanak. Házasként „immár olyan felnőttként kell tekintenünk őket, akik saját útjukat járják (...) Nem kényszeríthetjük rájuk a saját akaratunkat (...) Partnerként kell tisztelnünk őket.”

A szerző azt javasolja a szülőknek, hogy a fiatalok függetlensége érdekében ne adjanak kéretlenül tanácsokat, vagy ha mégis meg szeretnék osztani véleményüket, előtte kérjenek rá engedélyt: „Megoszthatnám veletek, hogy mit gondolok a dologról?” Kéretlen tanácsokkal nem lehet bensőséges kapcsolatot építeni – véli a szerző.

A másik iránti tiszteletünket sokféleképpen kifejezhetjük, például az ünnepi szokások megtartásával, a vallási különbségek és a partner eltérő gondolkodásmódjának tolerálásával. Rendkívül jelentős szerepet kap a sikeres, jól működő családi kapcsolatok megteremtésében a magánélet tisztelete. A bevezető szituációk között szerepelt egy ide illő. Gary Chapman beavatja az olvasót egy tanácsadásra járó pár problémájába. Férj és feleség arról panaszkodnak, hogy a férj szülei a legváratlanabb időpontokban, bejelentés nélkül látogatják meg őket.

– A múlt héten egyik nap korán lefektettük a gyerekeket, hogy egy kicsit kettesben lehessünk. Éppen a meghitt együttléthez készülődtünk, amikor hirtelen csengettek, és betoppantak a szüleim. Képzelheti: tönkretették a romantikus esténket! – panaszolja a férj. – Kezdek neheztelni rájuk. Szeretném, ha megbeszélnénk a látogatásaik időpontját.

Gary Chapman gyakorlati tanáccsal látta el a házaspárt, és a következők elmondását javasolta a férjnek: „Apa, anya! Nagyon szeretlek benneteket (...) Szeretnénk továbbra is jó kapcsolatban lenni veletek, és annak is nagyon örülnénk, ha a gyerekeink is élveznék a veletek töltött időt. Tudjuk, hogy a jó szándék vezérel benneteket, és ti is szerettek bennünket. Olyan megoldást kell találnunk, ami mindnyájunknak elfogadható. Korábban többször tudtunkra adtátok, hogy nem kell bejelentkeznünk, amikor be akarunk ugrani hozzátok. Én azonban úgy éreztem, hogy tiszteletben kell tartanom a magánéleteteket, s ezért tudatom veletek, mikor érkezem. Szerintem egy telefonhívás megkönnyíti mindannyiunk dolgát. Néha, amikor bejelentés nélkül megjelentek az otthonunkban, nagyon alkalmatlan számunkra a látogatásotok.”

A szerző a probléma felvázolása után azt javasolja a házaspárnak, hogy jelöljenek ki a héten egy napot, például a csütörtököt a nagyszülők látogatására. Ezen kívül pedig invitálhatják őket valamelyik más napon vacsorára. S hogy sikerült-e kompromisszumra jutni a feleknek, kiderül a könyvből.

A témakör végén önismereti gyakorlatként azt sorolja fel a szerző, hogy milyen küzdelmekkel találkozunk saját családunkban a különböző területeken: ünnepi szokások, vallási különbözőségek, a magánélet tisztelete, eltérő gondolkodásmód, furcsaságok. Gary Chapman a családhoz fűződő viszony átbeszélésére és még hangsúlyosabb tiszteletadásra buzdítja olvasóját.

A közlésforma fontosságára is felhívja az olvasó figyelmét a szerző, s arra tanít, hogy beszéljünk a saját nevünkben. „Amikor a mondatot a TE személyes névmással kezdjük, úgy beszélünk, mintha mindent tudnánk az adott helyzettel kapcsolatban. Valójában azonban csak a saját nézőpontunkról beszélünk. Az efféle mondatok ítélkezésként hatnak, s valószínűleg védekezést váltanak ki. Heves vitába torkollnak, ami mindkét félből keserűséget vált ki.”

Chapman megoldási alternatívaként az »én-közlések« elsajátítását javasolja a »te-közlések« helyett. Például használjuk a »megbántódtam« kifejezést a »megbántottál« helyett. Hogy mi a különbség a kettő között? Ha azt mondjuk, megbántódtam, azzal közöljük vagy feltárjuk érzéseinket, míg a megbántottál kifejezéssel támadást intézünk a másik ellen. „A te-közlések olyanok, mint a szóbeli kézigránátok: fájdalmat, sértődöttséget és ellenállást váltanak ki. Az én-közlések egyszerűen a másik személy elítélése nélkül jelzik a problémát.”

A szerző a sikeres kapcsolatok kialakítása érdekében javasolja még az egyezkedés taktikáját, arra buzdít, hogy kérjünk, és ne követeljünk, valamint, hogy ajándékozzuk meg a másikat szabadsággal. Összefoglalásként kihangsúlyozza, hogy beszédstílusunkkal javíthatunk vagy akár ronthatunk is a kapcsolaton. A hangos, durva szavak rombolnak, a halk és szelíd szavak építenek. Nem várhatjuk el azonban, hogy minden véleménykülönbség megoldódjon egyetlen beszélgetéssel. Mások nézőpontjának megértéséhez időre és erőfeszítésre, továbbá a véleménykülönbségekről való egyezkedésre van szükség.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése