2017. március 30., csütörtök

Mi Isten lakcíme?Többek között erre a kérdésre is választ ad a Jézus az Eucharisztia lángja című könyv szerzője, Joseph Vadakkel atya, a Legszentebb Oltáriszentség Missziós rend papja. Lelkigyakorlatos központ alapítása, új evangelizációs tevékenység, európai lelkigyakorlatok fűződnek a nevéhez. Szerepel többek között a Fülöp-szigeti Televízióban, de a német, osztrák és svájci katolikus médiában is. Könyvét elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének közelebb jutni Jézus szeretetéhez az Eucharisztián keresztül.

„Ha valaki megkérdezi tőletek, mi Isten lakcíme, mit feleltek? A menny, a templom, a tabernákulum, vagy ezt: »Nem tudom, ezt senki sem tudja pontosan.«? Nem, ezek a válaszok, nem találják el a lényeget, mert Isten lakcíme te vagy, vagy én vagyok, mert Isten benned és bennem lakozik.”

„Megismerni Isten lakcímét annyit jelent, hogy mi munkálkodunk Érte és az Ő országáért, érezhetővé tesszük az emberek számára, hogy Isten bennünk lakik és mi beszélgetőtársai, munkatársai vagyunk.”  

A rövid tartalomból:

Isten szeret engem

 • Jézus atya-élménye
 • Isten mosolya
 • Isten lakcíme


Találkozásod Jézussal

 • Mária Magdolna Jézus-élménye
 • A Péter-élmény
 • A te Jerikó-élményed


Jézus, a te Eucharisztikus lángod

 • Az Eucharisztikus láng ereje
 • A Saul-élmény
 • Jézus, az igazi szőlőtő
 • Légy Jézus testvére


Szentlélek, szükségem van rád

 • Jézus tüze, a Szentlélek


Mária példaszerű élete

 • A Boldogságos Szűzanya hét mondása
 • A Kána-élmény


A mélységes öröm és az igazi boldogság titka

 • Az Úrban érzett örömömben van az erőm
 • Jézusnak add az első helyet


Minden fejezet végén imádság található, amelyek segítségével gyakorlatban is elsajátíthatjuk a József atya által leírtakat.

Imádkozzunk!
(részlet az első fejezet imádságából)

„Mennyei Atyám, imádlak és dicsérlek Téged! Lelkemet és mindenemet, amim van, eléd hozom, és meghajlok előtted. (…) Köszönöm kegyelmedet és szeretetedet... Mosolyod boldoggá tesz, meg szeretném változtatni az életemet, hogy csodálatos ajándékot adjak neked... Mennyei Atyám, most megtanultam, hogy a te és az én lakcímem ugyanaz, és hogy ezáltal megszemélyesítem a te névkártyádat. Állj mellettem, hogy mindig olyan névkártyát adjak át az embereknek, amelyik méltó hozzád, és megszerzi neked a kellő tiszteletet. Emlékeztess rá minden nap újból, hogy foglalkozzam a Te igéddel, mivel a te gondolataid ismerete nélkül nem tudok semmit véghez vinni sem magamnak, sem embertársaimnak. Küldd el Szentlelkedet, hogy a kellő időben eszembe juttassa Igédet, hogy azzal tanúságot tegyek rólad, és hozzád vezessem az embereket. Köszönöm, mennyei Atyám.”

A szerző hangsúlyozza, hogy Isten kegyelméből és gondoskodásából élünk mindannyian, és ezek nélkül nem tudunk továbbhaladni életünkben. „Tudatosan vagy tudattalanul, de földi életünk során mindnyájan megtapasztaljuk Isten kegyelmeit és gondoskodását. Ha azonban imádkozunk érte, akkor Isten kegyelme, gondoskodása és csodái láthatóbbak és érezhetőbbek lesznek életünkben” – hívja fel rá a figyelmünket József atya, és kifejti, csak rajtunk áll, hogy elgondolkozzunk azon, miként változtassuk meg életünket ahhoz, hogy Istennek ragyogó mosolyt okozzunk.

Csuti-Mátyás Zsófia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése