2013. július 31., szerda

Egy-egy estére Ön is lehet hitoktató!

Ferenc és apukája gyakran beszélgetnek, többek között a hitről is. Ferenc kíváncsi, hogy a templomban oly sokszor hallott Hiszekegy sorai mit jelentenek, mit takarnak. Mivel kíváncsi gyermek, nem elégszik meg azzal, hogy a szentmisén együtt imádkozza apukájával. Nagyon sok kérdése van, amelyre feleleteket vár. Az édesapa pedig ügyesen, rövid történetekkel és kisfia számára is érthető magyarázatokkal világít rá a hitvallás gondolataira. Ferenc így már nemcsak együtt imádkozza a Hiszekegyet a felnőttekkel, de hiszi és érti is, annak sorait.

Hiszekegy...

Ferenc édesapja kezét fogva kifelé sétál a templomból.
– Hú, hát van néhány jó hosszú imádság! Azt hittem, hogy ennek a Hiszekegynek már sosem lesz vége!
– A Hiszekegy nem csupán egy egyszerű imádság, hanem hitünk megvallása.
– Ez meg mit jelent?
Azt jelenti, hogy mindenki előtt világossá tesszük, milyen szilárd talapzaton áll vallási életünk.
– Nem értem.
– Ez összefoglalja, a világ minden keresztény emberének a hitét. Mintha azt mondanánk: hé, srácok, minden itt van, amiben hiszünk!
– Ezért állunk fel, és mondjuk hangosan?
– Hát persze, mert azt mondani, én hiszek, nagyon komoly dolog. E mögött a szavak mögött ott van azoknak a nőknek, férfiaknak és gyermekek millióinak a tekintete, akik ebben a hitben éltek több mint kétezer évig. Ezt imádkozták, énekelték, de főleg küzdöttek, hogy eszerint élhessenek.   

...Istenben, mindenható Atyában...

– Apa, miért hiszünk mi Istenben?
– Azért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a világban mindennek értelme van, és semmi sem történik véletlenül.
– És ő egy mindenható Atya! És nagyon erős!
– A mindenhatóság olyan, mintha Isten vezetékneve lenne. De ez nem jelenti azt, hogy Isten egy Superman. Inkább arról van szó, hogy minden az ő akaratából született, és, hogy a végén ő fog győzni, mert ő áll mindennek a kezdetén és a végén, és ugyanúgy szeret minket, mint egy apa. Ezért sohasem kell félnünk semmitől.
– Ilyen Isten csak egy lehet!
– Így van, Ferenc. Egyáltalán semmi sem hasonlítható Istenhez: ő mérhetetlen és végtelen, s ezért logikus, hogy nincs hely egy másik végtelen számára.

Az apuka az akrobata példáján keresztül tanítja gyermekét Isten mindenhatóságáról, a bizalomról és az Atyáról, aki értünk mindenre képes.

A kötéltáncos

Egy akrobata abból élt, hogy védőfelszerelés nélkül hihetetlen mutatványokat adott elő óriási magasságokban. Egy nap egy kisváros piacterén feszítette ki az acélköteleket, és hangosbeszélőn keresztül hívta magához az embereket, hadd lássák előadását. Hatalmas tömeg gyűlt össze. A kötéltáncos előbb szép lassan, majd futva, végül táncolva haladt végig a kifeszített kötélen. Az emberek ámulva tapsoltak. Ekkor a kötél közepére tett egy széket, amelyre szép nyugodtan leült, annak ellenére, hogy csupán két lábán támaszkodott. Elővett egy újságot, majd úgy tett, mintha olvasná. Eközben hirtelen veszélyes módon előre- és hátradőlt. A nézők a rémülettől hangosan kiáltoztak. A kötéltáncos mindvégig mosolygott és nem vesztette el egyensúlyát a vékony acélkötélen. A következő pillanatban már egy biciklit tartott a kezében, és így szólt az óriási nőtt tömeghez:
– Biciklizve végigmegyek kétszer ezen a kötélen. Szerintetek meg tudom csinálni?
– Hát persze! Kiáltották egyértelműen!
A kötéltáncos mosolyogva hozzátette:
– Nos, ha ennyire bíztok képességeimben, akkor jöjjön fel valaki ide hozzám, és elviszem egy körre a biciklivel.
A téren hirtelen mindenki elcsendesedett. Senkinek sem volt elég bátorsága. Ám egyszer csak egy kisfiú tört magának utat a tömegben.
– Majd én felülök a biciklire!
A kötéltáncos megmutatta neki, hogyan másszon fel a magasba, majd felültette a biciklivázra és szép lassan, tökéletesen egyensúlyozva, elkezdett kerekezni az acélkötélen. A tömeg lélegzet visszafojtva figyelt. Kétszer is végigmentek a kötélen és a végén óriási tapsot kaptak. Amikor a kisfiú lemászott, valaki megkérdezte tőle:
– Nem féltél ott fenn, a magasban?
A kisfiú elmosolyodott:
– Egy kicsit sem. Az ott fenn az apukám!

A történet végére Feri már tudja, hogy az égbolt határtalansága Isten tenyerén pihen. Hinni nem egy ugrást jelent a sötétségbe, hiszen tudjuk, hogy szeret és elkap minket valaki. A mi Istenünk egy olyan atya, aki értünk mindenre képes. Majd tovább lapozva a könyvet folytatódik a Hiszekegy, és elolvashatjuk az édesapa következő példázatát, így haladva végig a hitvallás sorain.

...mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében...

– Apa, az iskolában azt mondták, hogy mi a majmoktól származunk!
– Tudod, az emberi tudomány emberi elmével magyarázza a dolgokat. A Biblia azonban Istennel kezdődik, aki úgy „akarja” a világegyetemet, mint ahogy egy anya óhajtja a gyermeket. Számomra a világegyetem egy dalból fakadt, amelynek a kezdetén…
– Igen, tudom, a Big Bang! Már elmesélte a tanárnő!

– Igen, de azért óvatosan kell fogalmazni... Ha azt mondod, Big Bang, egy robbanásra gondolsz, de inkább egy lágy dallamra gondolj, amelyből minden dolog létrejött, elrendeződött, és életre kelt.
 – Nagyszerű! Akkor halkan mondom: Big Bang...


Minden történetet egy imádság vagy ének zár le. Természetesen ezek is gyermeknyelven íródtak, így azok, akik gyermekük kezébe adják e színes füzetet, nemcsak a Hitvallás megértését segítik, de lehetőséget adnak gyermekeiknek egy-egy új imádság vagy ének megtanulására is.

Azok a gyerekek, akik már kinőttek az esti meséből, elalvás előtt azonban mégis igénylik a szülők társaságát, több estés, hasznos időtöltést kínál ez a kiadvány.

További információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése