2014. szeptember 23., kedd

A legendák éltető ereje

Számos legenda él az emberiséggel együtt évszázadok, sőt évezredek óta, amelyeket a következő generációk is érdeklődéssel vizsgálnak majd. Érdekességük titokzatosságukban rejlik, szinte lehetetlen kideríteni róluk a valóságot. Ezek a történetek azonban éppen ezáltal élnek és ösztönzik kutakodásra az újabb és újabb nemzedékeket, nem utolsó sorban pedig gazdagítják műveltségünket, kultúránkat.

Ebbe a körbe tartozik a Szent Grál legendája is, amely szintén évszázadok óta foglalkoztatja a keresztényeket. Számos film- és könyvadaptáció kísérelte meg kideríteni a történet eredetét. Jelenleg Michael Hesemann történész oknyomozó írása az, ami új nézőpontot adhat az olvasónak. A szerző könyvéből részletesen megismerhetjük a történelmet, a történelmi személyeket, valamint járhatunk a leghíresebb és kevésbé ismert (a Grállal kapcsolatba hozható) templomokban, elkalauzol bennünket Róma egykori és mai utcáin és számos olyan helyen, amely történelmi és művészettörténeti értéket is hordoz. A könyv izgalmas oknyomozó mű, de egyfajta úti kalauzként is tekinthetünk rá. A történelemrajongóknak pedig igazi csemege.

Michael Hesemann számos érdekfeszítő egyházi témában kutatott már, többször a Szentszék jóváhagyásával és más szakértőkkel együttműködve. Könyveihez minden esetben részletes bibliográfiát mellékel, ami szintén elhivatottságról és tudománytiszteletről tanúskodik. Amikor egy konferenciáról hazafelé utazva megkérdezték tőle, hogy mit tud a Szent Grálról, lelkesen felelte: „Az utolsó vacsora kelyhe. A legenda szerint Arimateai József ezzel fogta fel Jézus Krisztus drága Vérét, amikor levette őt a keresztről és eltemette.” Hesemann részletesen végigveszi a Grál történetét. „Eszerint Szent Péter elvitte a Grált Rómába, s az ott maradt több mint 200 évig. A szentmise római kánonja ma is tanúsítja, hogy az utolsó vacsora eredeti kelyhének birtokában voltak. Az átváltozásban ugyanis egészen pontosan szó van róla: »ezt a csodálatos kelyhet«.” Valerianus római császár idejében kíméletlenül üldözték a keresztényeket. Amikor 258-ban II. Sixtus pápát letartóztatták, ő megparancsolta hűséges diakónusának, Lőrincnek, hogy helyezze biztonságba az Egyház kincseit. A Grált Lőrinc szüleinek huescai házában rejtették el. Két nappal később azonban őt is elfogták. A Grál ott maradt mindaddig, amíg a mórok be nem nyomultak Hispániába. Menekítették előlük, s újra meg újra elrejtették, hogy biztonságban legyen. Érdekesség, hogy minden templomot, amelyben egy ideig őrizték, Szent Péternek szenteltek, utalva római eredetére. A Grált oklevélben először 1134-ben említik. II. (Tiszta) Alfonz aragóniai király uralkodása idején, 1174-ben az udvarba került a költő, Guiot de Provins, és megismerkedett a Grál-mondaanyaggal.

A kutatás számos érdekes eredményt tartogat a szerző és az olvasó számára, íme egy: „A római hagyomány semmit sem tud Krisztus kelyhéről, amelyet Péternek az Örök Városba kellett hoznia. Minden bizonnyal ennek tudata feledésbe merült, miután a Grál kétszáz évvel később eltűnt Rómából. De mind a mai napig tisztelnek a lateráni bazilikában egy ereklyét, amely közvetlen kapcsolatban van vele, és csak akkor és Péter által kerülhetett Rómába: az utolsó vacsora asztalának egy darabja. Az 1,2 x 0,6 méter méretű, viszonylag korán ezüstbe foglalt darab deszka a Pudens-házból való első asztaloltárral együtt a pápai oltár fölötti ereklyetartóban van. Rajta áll drága, aranyozott ereklyetartókban Péter és Pál állítólagos koponyája.”

De haladjunk tovább az író okfejtése mentén. Egy másik érdekes részlet a Grálról, hogy egy régi felirat tanúsága szerint a Via Urbanán lévő Santa Pudenziana-templom papja, Ilicius már a negyedik században oszlopcsarnokot épített Szent Hyppolitus kápolnájától idáig. Talán több volt, mint eredeti ötlet, hogy épp ezt a két templomot kötötték össze egymással, ugyanis mindkettő stációs templom volt a római Grál-úton. „Szent Péter hozta a Grált Rómába, Szent Lőrinc – mondja a spanyol hagyomány – vitte szülőföldjére, ahol az üldözés nehéz időszakában biztonságban tudhatta… Semmi bizonyíték nincs arra, hogy a Grál valaha Rómában volt, de néhány közvetett utalás arra vall, hogy valóban a pápák birtokában lehetett. ”

Hesemann szerint a Grál-elbeszélés az ember megváltásának metaforája, mivel a keresztény ember hite szerint a megváltás csak Krisztus engesztelő áldozata, kereszthalála által válik lehetségessé. „A Golgotán kiontott vére mosta tisztára az emberiséget az ősszülők bűnétől, Ádám és Éva eredeti bűnétől. Az Eucharisztia szentségében a hívő Krisztus áldozatában részesedik, az ő testével és vérével táplálkozik. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesedés?... Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.”

Hosszas keresgélés és a könyv minden részletre kiterjedő, izgalmas okfejtése után a szerző megállapítja, hogy a spanyolországi Valencia székesegyházában a Szent Grál lovagjai több mint fél évezrede őriznek egy 7 cm magas, 9,5 cm átmérőjű, finoman csiszolt achátkőből készült kelyhet, „melyet aranyba foglalt az utókor”. A szerző jelen volt, amikor 2006. június 9-én XVI. Benedek személyében 1750 év elmúltával ismét egy pápa misézett azzal a kehellyel, „amellyel valószínűleg maga Jézus Krisztus a szentséges Eucharisztiát alapította.”

Hesemann szerint a Grál a világörökség kincse és „a keresztény Európa jóra, igazra, szépre, istenire törekvésének a szimbóluma is. De a dialógusnak, a kultúrák cseréjének is jele.” Ezért hittel reméli, hogy a gazdag keresztény és iszlám örökséggel rendelkező Valencia a jövőben, „mint Grál-város, még egészen különleges szerepet fog játszani. Eljött az idő, hogy Európa ismét fogadja a Grál inspirációit!”

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése