2015. február 4., szerda

Felemelő szeretet - Szent Márton imakönyv

A rendkívüli népszerűségnek örvendő, több mint 23.000 példányban elkelt Családok imakönyve után egy újabb vallásos kiadvánnyal szeretné segíteni és mélyíteni a hívő olvasók imádságos életét a Martinus Kiadó. Sokak együttműködésének köszönhetően elkészült és immár megrendelhető ugyanis a Felemelő szeretet című Szent Márton imakönyv. A könyv összeállításának és megjelenésének a 2016-os Szent Márton Jubileumi Év ad apropót. Jövőre ünnepeljük ugyanis az Európa-szerte nagy tiszteletnek örvendő Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. A 2015-ös készületi évben többek között ez az imakönyv is lehetőséget biztosít arra, hogy méltóképpen készüljünk fel a 2016-os esztendőre, amikor reményeink szerint szentatyánk, Ferenc pápa is ellátogat Szent Márton szülővárosába.

Az imakönyv első része mintegy átismétli a legfontosabb imádságokat: Az Úr imádsága, Angyali üdvözlet, A Szentháromság dicsőítése, az Apostoli Hitvallás, A Nicea-konstantinápolyi Hitvallás, Az Úrangyala, A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon.

Minden fejezet előtt rövid részlet olvasható a legismertebb Szent Márton-életrajzból, Sulpicius Severus művéből. Bevezetésként azt a részletet választották a szerkesztők, amely a már gyermekként is hívő Mártont mutatja be: „Már tízéves korában szülei akarata ellenére egy templomhoz menekült, és kérte, hogy katekumen lehessen. Majd csodálatos módon teljesen Isten szolgálatára adta magát, és midőn tizenkét éves lett, a pusztába kívánkozott. Követte volna vágyát, de éveinek csekély száma megakadályozta tervét, lelkét azonban remeteségek vagy templomok foglalkoztatták, és már gyermekkorában azon elmélkedett, amit később alázatos buzgósággal megvalósított.”

Imák Szent Márton püspökhöz
Szent Márton püspök! Krisztus megjelent neked, miután a didergő koldussal megosztottad köpenyedet, hogy igazolja, „amit eggyel tettetek a legkisebbek közül, azt velem tettétek”. Amit halálod előtt mondtál: „nem vonakodom a munkától”, abban megmutatkozott apostoli buzgóságod. Add, hogy mi is észrevegyük rászoruló embertársainkat, és Isten országának építésén munkálkodjunk! Ámen.

•     •     •

Istenünk, Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

•     •     •

Urunk, Istenünk, te Szent Márton püspököt a rábízottak gondos atyjává és segítőjévé tetted. Add, kérünk, hogy minden híved hűségesen betöltse tőled kapott hivatását, és teljesítse kötelességeit, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Külföldi szerzők imádságait is megtalálja az olvasó a kiadvány lapjain. Charles de Foucauld Szent Mártonra bízza magát. Így imádkozik: Átadom magam neked, Szent Márton, könyörögj értem! Átadom magamat neked, Franciahon nagy szentje. Szegényes, rossz önmagam szelíd védelmedre bízom. Minél szánalmasabbak vagyunk, annál inkább szükséges, hogy erős védelmezőnk legyen.

Az alábbi imádság szerzője pedig Andreas Drouve, aki a hitben való kitartásra, embertársaink iránti irgalomra és engedelmességre buzdít bennünket. Hozzád jövünk, Szent Márton, Isten katonája, Krisztus küldötte, az evangélium tanúja és az Egyház pásztora. Kérünk, járj közben értünk Istennél fájdalmas csendünkben és magányos éjszakáinkon! Adja meg nekünk az Úr, hogy hűségesen kitartsunk a hitben és az imádságban! Amikor még meg sem kaptad a keresztséget, köpenyed felét egy koldusnak adtad. Segíts, hogy mi is osztozzunk testvéreinkkel! Amikor életed alkonyához értél, nem vonakodtál a terhek és munkák sokaságától. Segíts, hogy engedelmesen megtegyük az Atya akaratát! Ébressz vágyat szívünkben, hogy egyek legyünk veled, hozzád egészen közel, s mi is megismerjük a boldog örökkévalóság örömét. Ámen.

Szent Márton közbenjárását sok-sok évszázada kérik a hívők. A következő részlet Lancsics Bonifác OSB Szigetváron 1711-ben mondott latin nyelvű szentbeszédéből valók. A Bonifác atya által használt irodalmi nyelvezet és a hajnalcsillagról írt hasonlata bizonyára nagy hatást gyakorolt a hívekre már 300 évvel ezelőtt, és felkelti a hívők figyelmét ma is. Ó, szent főpap, akinek szívében az irgalom már az anyaméhből ott rejlett: te életedben jóságos és irgalmas voltál mindenki iránt; áraszd fölénk irgalmas szívedet, és járd ki számunkra Istentől, akinek most látását élvezed, hogy mi is rózsa és liliom legyünk a tövisek között, galambok legyünk a ragadozó ölyvek között, bárányok a ragadozó farkasok között, szentek és igazak a gonoszok között. Bár most mindenütt felhők vesznek körül bennünket, bajok, támadások és üldözések között élünk, ragyogjunk mégis köztük, mint a hajnalcsillag, teljes türelemben.

A kiadvány azon lelkipásztorok számára is útmutatóul szolgálhat, akik együtt imádkoznak a hívő közösséggel Szent Márton ereklyéje előtt. Az imádságok, litániák, elmélkedések, egyetemes könyörgések, szentkilencedek mellett szebbnél szebb országosan ismert és helyi születésű Szent Márton énekek – kottával együtt – (Márton, Krisztus apostola; Szent Márton püspök, Pannon földnek szentje; Lelkesülten, meghatottan; Ó, Szent Márton püspök, példaképünk ) és versek is megtalálhatók a kiadványban.

Gyermekek fohásza (Székely László verse)

Ó Szent Márton, ki szétvágtad köpenyed,
látván, hogy egy szegény koldus didereg.
Hozzád sírnak szombathelyi gyerekek,
És fohászuk könnyeinktől megremeg.
Köszönjük, hogy hozzánk visszalátogatsz,
szellemeddel szent tüzeket gyújtogatsz.
A szíveket, ahol példád felragyog,
szeretetre, irgalomra hangolod.
Életedről regél itt a rög,
a szegények szeretete itt örök.
Olyan nagy volt a te szíved, oly derék,
hogy hevéből nekünk is jut még elég.
Szombathely szent őrszelleme, megkérünk:
jótevőink tartsd meg soká minékünk.
Te védd őket, te őrködjél kegyesen,
hogy életünk boldog, vidám, szent legyen.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése