2017. február 2., csütörtök

Az Ön családjának vannak sebei?Saját környezetemben úgy veszem észre, a családnak igenis fontos szerep jut ma is: saját, 30-as évei elején járó generációm tagjai közül a többség már családot alapított, a legtöbb helyen pedig már gyerek/gyerekek is vannak. Jó ezt megélni, s épp a napokban akadt a kezembe egy könyv, amely szintén megerősítette a család megtartó erejébe vetett hitemet: „A család egységet alkot. Mindannyian összeköttetésben állunk egymással, és ha az életedre vonatkozó tervet nem töltöd be, az mindenkire hatással lesz... Természetesen a legszorosabb összeköttetésben a családunkkal állunk... A szüleink, rokonaink fontosak” – hangsúlyozza Michael H. Brown Az életmisszió – A család sebeinek gyógyítása című könyvében.

Vannak sebek?
A család sebeit hangsúlyozza a szerző a könyv címében, nem véletlenül: családban élni nem mindig csak öröm és boldogság, nehézségekkel, bajokkal is szembe kell nézni időnkét, s a legjobb, ha közösen, imádsággal, Istenbe vetett bizalommal tesszük. Michael H. Brown úgy véli, léteznek őseinktől kapott fertőzések. Gondol itt a testi örökletes és lelki betegségekre is. „...negatív érzelmek öröklődnek. Vagy egyéb bajok, például válás, alkoholizmus, anyagi problémák, balesetek. Ez nem azt jelenti, hogy minden betegség a gonosz műve. Az Úr titokzatos módon működik. Megenged bizonyos próbatételeket.”

Előfordul azonban, hogy figyelmen kívül hagyjuk a lelki okokat: „A lelki megújulásra való hívás már a legelején elkezdődik, és egészen a Mennyországba való belépésünkig tart.” Minden bűn meghívás arra, hogy démoni erőket engedjünk be, majd átörökítsük őket utódainkba – véli Hampsch atya.

Egy lehetséges út:
Hampsch atya hangsúlyozza, hogy ha az ősök bűnei bocsánatot nyernek, a fizikai következményeik is meggyógyulnak. A családfa gyógyító program dinamikájának ez van a hátterében. A családfa gyógyító szolgálatban minden egyes résztvevőnek egyfajta személyre szabott imát kell mondania akkor is, ha csoportban végzik. Ez lehet egy olyan egyszerű ima is, mint:

„Atyáink bűneit ne rajtunk torold meg.” (Zsolt 79, 8)
„Ne büntess bűneimért, sem tévelygéseimért, sem pedig atyám vétkeiért.” (Tób 3,3)

A szerző úgy fogalmaz: az élet célja, hogy elvégezzük feladatunkat, megtisztítsuk lelkünket és családunkat. „A szeretet áradása átmossa a lelket, és ha beteljesítjük az Istentől kapott küldetésünket, az lesz a legnagyszerűbb hatása, hogy annyira megtisztulunk, hogy közvetlenül bejuthatunk a Mennybe.”

Mit tehetünk?
„Gondolatainkat és imáinkat át kell helyeznünk a fejünkből a szívünkbe, hogy minden gátat eltávolíthassunk. (...) A Szűzanya segíteni fog. Imában kérnünk kell a Mennyország angyalait is Jézus nevében, hogy távolítsák el a sötét foltokat a család mindkét oldalán, és küldjenek minden ott ólálkodó, minket beszennyező tisztátalan lelket a Kereszt lábához.” A szerző mindvégig hangsúlyozza az ima és a szentmise szabadító hatását!

DeGrandis atya imája:
„Jézus Nevében és istengyermeki hatalmamnál fogva megszakítok minden kommunikációt az előző nemzedékektől jövő gyűlölettel, keserűséggel, nehezteléssel, meg nem bocsájtással, bujasággal, irigységgel, falánksággal, lustasággal, büszkeséggel, minden negatív erővel, mindennel, ami nem Isten országából származik.
Jézus drága Szent Vére borítson be engem és a családomat!
Szentlélek, Jézus nevében kérlek, tégy szabaddá, tisztíts meg minden negatív érzelemtől, amit elődeim bármelyik generációja közvetít felém! Ámen.”

Zárásképp pedig egy mindig szem előtt tartandó gondolat a szerzőtől, amit nem szabad elfelejtenünk: „A negatív erők sebeket keresnek, hogy azokon át beléphessenek, különösen az önmagunkkal és a másokkal szembeni meg nem bocsájtás sebeit.”

Csuti-Mátyás Zsófia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése