2017. február 13., hétfő

Hogyan váljak benső emberré?Egy hétköznap délelőtt a templom előtt elhaladva megkérdeztem kétéves pici fiamtól, hogy bemenjünk-e a Jézuskához. Ő azt felelte: igen. Gyújtottunk egy mécsest, és az ölembe véve leültünk a leghátsó sorba. Csak mi voltunk a templomban. Kisfiam nem kérdezte meg, hol van a Jézuska, miért nem látja. Tudta, érezte, hogy ott van, körülöttünk, a szívünkben. Könnyedén átadta magát a nem láthatónak – ösztönösen érzékelte, megélte a csöndben Jelenlévőt. „A csöndes jelenlét az Eucharisztia valósága előtt egyensúlyban tart. Úgy tűnhet, nem történik semmi, pedig az isteni jelenlét alakít, formál, megtart. Benső emberré leszünk Őbenne.”

Ebben (benső emberré lenni) segít bennünket Az Oltáriszentségben élő Jézus című könyv. Eligazít, hogy megláthassuk a láthatatlant, bebizonyítja, hogy emberi tudásunk, tapasztalatunk nem elegendő – az imádság segít benső emberré válni. Henri Morice atya sorainak segítségével együtt imádkozhat az olvasó a szerzővel, aki egyszerű, könnyed stílusban, személyes élményekkel színesítve teszi ezt az alábbi ünnepek kapcsán:   

  • Karácsony – Isten pólyában
  • Vízkereszt – A lelkek világossága
  • Nagycsütörtök – A kenyér „őrülete”; A szeretet erősebb, mint a halál; Isten szeretet
  • Nagypéntek – A kálvária és az oltár; A mennyei szőlőtő
  • Húsvét – Az emmauszi úton
  • Mennybemenetel – Jobb nektek, ha elmegyek
  • Úrnapja – Az élő szentségtartó
  • Nagyboldogasszony – Az első kehely
  • Templomszentelés ünnepe – A belső templom
  • Mindenszentek – Az egység ünnepe

Egy rövid részlet a Nagycsütörtök című fejezetből. Gondolatait egy  személyes élménnyel kezdi a szerző: „Ahogy az imént beléptem a templomba és a szentély felé néztem, elszorult a szívem. A lecsupaszított oltár puszta, hideg márványa, a félig nyitott, üres tabernákulum, a kioltott mécses olyan benyomást keltett, mintha halottas szobában lennék, ahonnan már elvitték a holttestet... Nyugtalanságom azonban nem tartott sokáig, mert az egyik oldalkápolnában észrevettem a virágokkal díszített, szépen kivilágított oltárt. Jó néhány hívő volt ott, akik tekintetüket a tabernákulumra függesztve összeszedetten imádkoztak és hódoltak előtte” – emlékezik Morice atya.

Nagycsütörtök! Ez a szó gondolatok özönét indítja el az Eucharisztiát szerető lelkekben. Ezen a napon mutatta be az első Pap az első szentmisét... Lehet-e ennél szebb évforduló? (…) Az Eucharisztia alapításának ihletője nyilvánvalóan az egység vágya...”

A technika által minden elérhető, megfogható, meglátható, ízlelhető, megtapasztalható, stb. Vagy mégsem? Henri Morice atya könyvében rámutat ennek az ellenkezőjére, és segít abban, hogy a hit és az ima által megnyíljunk Istennek. „Emberi fogalmakon, hasonlatokon, képeken keresztül igyekszünk fölfogni a Fölfoghatatlant, és csak annyit mondhatunk: Ő – Isten – végtelenül több és végtelenül más, mint mi, túlfeszít minden emberi kategóriát.”

Csuti-Mátyás Zsófia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése