2014. október 8., szerda

Mártózzunk meg a képek tengerében!

Bizonyára ön is járt már úgy, hogy egy zarándoklat alkalmával fejtörést okozott egy oltárkép témájának megfejtése vagy a templomban található szobrok felismerése. A legismertebb szenteket és attribútumaikat természetesen rögtön felismerjük, ám vannak olyan tárgyak, eszközök, amelyek több szent mellett is megtalálhatók. Otto Wimmer Szentek szimbólumai című zsebkönyvével nincs többé ismeretlen szobor vagy oltárkép!

S hogy miért is alakultak ki az attribútumok, vagyis az egy adott személyhez köthető, hozzá szorosan kapcsolódó, speciális tárgyak ábrázolása? A szentek nevét kezdetben jelzővel látták el, ám a középkorban a lakosság nagy része írástudatlan volt, így a leírt jelzők nem segítették őket az eligazodásban, a lerajzolt/megformált tárgyak azonban annál inkább beszédesek voltak.

Nézzük például a ruházatot! „Köpenyes Máriaként vált ismertté a kitárt köpenyével szerzeteseket, egyházi és világi személyeket, szegényeket és árvákat védelmező Madonna-alak, az Irgalmasság Anyja. Toursi Szent Márton lován ülve osztja meg szétvágott köpenyét a didergő koldussal, Justin filozófus a filozófusok köpenyét viseli, mint az egyház első hitvédője, hitvédelmi könyvét tartja a kezében. Idősebb Jakab apostol zarándokköpenyt visel, Assisi Szent Ferenc egy szegény lovagnak ajándékozta a köpenyét.” A magyar kiadást a világegyház szentjei mellett Patyi Beáta több helyütt kiegészítette a magyar vonatkozású boldogokra és szentekre vonatkozó ismeretekkel. E szerint „Boldog Csepelényi György bíborköpenye vértanúságát jelzi: kínzói napokig ruhátlanul járatták, megostorozták, leköpdösték, majd bíborköpenyt húztak rá...”

A fátyolról azt írja Wimmer, hogy általában a női szentek tisztaságát érzékeltetik vele. „Ágota a legenda szerint fátylával állította meg az Etna lávafolyamát. Fátylat tart a kezében Ludmilla és Lipót Babenberg hercege, mert a lengedező fátyol mutatta meg neki a klosterneuburgi alapítás helyét.”

A kendőről mindenkinek Veronika jut eszébe, amint Krisztusnak nyújtja azt, de talán kevesen ismerik Ilonát, aki a keresztereklyékkel együtt őrzi a kendőt.

S ha már a ruházatnál tartunk, térjünk ki egy fontos kiegészítőre, a cipőre, majd nézzük meg, mit jelent annak hiánya? „Alázatos egyszerűsége és vezeklő lelkülete miatt Hedvig hercegnő mezítláb járt, kezében tartva cipőjét” – írja a szerző. Egy másik legendás szenvedéstörténet szerint Sergius vértanúnak pedig „tüskékkel átvert cipőben kellett több mérföldet futnia a helytartó kocsija előtt.” A cipő és egyben a ruházat hiánya kapcsán Salkaházi Sárát említi Patyi mint magyar vonatkozású boldogot: „A nyilasok elhurcolták, s öt társával együtt mezítelenre vetkőztetve a jeges Dunába lőtték.”

A kalap szócikk alatt ez olvasható: „A hegyes, sárga kalap a középkorban a zsidókat jelezte, így ábrázolták a prófétákat és a pátriárkákat, de a Názáreti Szent Józsefet is. Zarándokkalapot visel az idősebb Jakab apostol vagy Szent Rókus. Egyházi méltóságuk kifejezőjeként bíborosi kalap van Jeromos és Borromeo Szent Károly fején, Nepomuki Szent János pedig birétumot visel. Mitrát visel például Szent Ambrus. Tiarával ábrázolják Péter apostolt, mint az első pápát vagy Szilveszter pápát.”

Az ókor és a középkor nem mentes az erőszaktól, éppen ezért a legtöbb vértanúhalált halt szent ezekhez a korokhoz köthető. Legendájuk sok esetben kissé hátborzongató. A testrészek ábrázolására is érdemes figyelmet fordítanunk. A fejüket vivők a szerző szerint azok a szentek, akik „a lefejezésük után az út egy részén kezükben viszik a fejüket. Ilyen Prágai Adalbert, Dionysius, Félix és Regula, Valéria. A fél fejét viszi infulával Reimsi Nicasius érsek.”  

A legismertebb jelképekről, mint a kereszt, a galamb, a kulcs, ostya vagy a csillag  – természetesen folytathatnánk a sort – egy-egy oldalban ad tájékoztatást a szerző. Elolvasva szócikkeit egyúttal feleleveníthetjük legfontosabb hitbeli ismereteinket is. Talán nem is gondolnánk, hogy egy-egy jelkép kapcsán mi minden jut eszünkbe!

Érdekesek és izgalmasak a különböző Mária-jelképek, amelyek nemcsak festményeken, szobrokon, hanem az imádságokban és az énekekben is felfedezhetők. A Jelenések könyve 12. fejezetéből szívesen veszi át a művészet az Egyház által jelképnek felfogott Napba öltözött asszony alakját, akinek a lába alatt van a Hold és a sárkány. A Lorettói litánia és a Physiologus által említett jelképek közül többnyire a következők szerepelnek az ábrázolásban: kalász, a szövetség ládája, az élő víz forrása, elzárt kert, amely csak Isten számára nyílik ki, rózsa és liliom... „A magyar hagyományban az ősi Boldogasszony-képzet (feltehetően a termékenység, a védelmező erő megtestesítőjeként) alakult át Mária-tiszteletté. A Boldogasszonynak nevezett Máriához születéssegítő, gyógyító, védelmező szenthez fordultak, melyre a Mária-ünnepek elnevezése is utal. Az ország védelmezőjeként neve Patrona Hungariae, akinek I. Szent István király felajánlotta a koronát. Gellért püspök, Szent Imre herceg és László király Patrona Hungariae feliratú, Madonnát ábrázoló pajzzsal védelmezi a hazát.” Pázmány Péter pedig Magyarország Védasszonyának nevezi Máriát. 

A Bibliában számos állatalakkal találkozhatunk, ilyen például az oroszlán, a skorpió, a kígyó, a hal, a sólyom, a bárány, a sas, a fent említett galamb, de a növények színes palettája is az olvasó elé tárul. A rózsához az alábbi kapcsolódik: „Limai Róza neve is erre utal, Gurki Hemma templommodellt és rózsát tart. Ugyancsak rózsa van a kezében a fiatal jótevő szűz Finának és Viterboi Rózának. Árpád-házi Szent Erzsébet és Kasilda szűz kötényében az alamizsna válik rózsává.” A télidőben lejátszódó rózsacsoda Portugáliai Erzsébet királynő ölében a hitvesi hűség bizonyítéka.

Otto Wimmer mindenkit lelkesen buzdít arra, hogy mélyítse el ikonográfiai ismereteit, hiszen azok által könnyebben megismerhetjük hitünket és megérthetünk mélyebb összefüggéseket, amelyekre eddig talán fel sem figyeltünk.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése