2014. december 17., szerda

Teréz anya és Pio atya gondolatai az esztendő minden napjára

Év végén nemcsak a következő évi naptárakat, kalendáriumokat szerzik be a katolikus hívők, hanem példaképeik az év 365 napjára vonatkozó rövid útmutatásait, életvezetési tanácsait tartalmazó breviáriumokat is. Akinek van kedves szentje, bizonyára szívesen olvassa annak rövid gondolatait akár minden nap. Néhány sor elolvasására még a legzsúfoltabb napokon is lehet időt szakítani. Talán éppen az a néhány olvasással töltött perc lesz az, amely bearanyozza napunkat, s munka, utazás, bevásárlás vagy vacsorakészítés közben elmélkedésre késztet. Sőt, időnként milyen jól jön egy-egy üdvözlő- vagy ajándékkártyára ezek közül kiválasztani az adott rokon vagy barát személyiségéhez leginkább illő idézetet. Ezúttal Teréz anya és Pio atya gondolataiból szemezgetünk. 

„Ennek az új esztendőnek kezdetén határozzuk el együtt, mindannyian, hogy Jézussal és Jézusért fogunk élni, és hogy ebben az évben boldogok és szentek leszünk. Legyen ez az év mindannyiunknak az imádság és az Istennel való egyesülés éve, és a mélyből fakadó, örömteli szereteté. Kezdjétek azokkal, akik körülöttetek vannak, legyen életté a szándék, és akkor eljut a szegényekhez. Szilárdan határozzuk el mindannyian: Ebben az évben egyetlen szándékos bűnt sem akarok elkövetni a szeretet ellen.” (Teréz anya)

„Isten kegyelméből új év hajnalán vagyunk. Csak Isten tudja, hogy meglátjuk-e ennek az évnek a végét, de mindent a múlt jóvátételére kell fordítanunk, a jövőnek ajánlottan. Jó elhatározások vezessék szent cselekedeteinket.” (Pio atya)

•     •     •

Az új esztendő kapcsán mindketten egyformán hangsúlyozzák a szeretet jelentőségét és elsőbbségét mindenki életében. S ha már az újévi jó tanácsokat elolvastuk, ugorjunk egy nagyot, és pillantsunk bele a karácsonyi gondolatokba is.

„A betlehemi gyermek a szabadság és a szegénység örömét tanítja nekünk. A Jóhír ékezett meg vele, és ha igazán fölkészültünk eljövetelére, bizonnyal megértjük majd örömhírét.” (Teréz anya)

„A szegénység szabadság. Minél kevesebb tulajdonunk van, annál többet adhatunk.” (Teréz anya)

„A gyermek Jézus legyen csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.” (Pio atya)

„Bátran és vidáman viseld a megpróbáltatásokat, amelyek elé az Úr állít. Élj vidáman és bátran, mert az angyal énekelve hozza a hírt, hogy ő az öröm, a béke s a boldogság a jóakaratú embereknek.” (Pio atya)

•     •     •

Gyakran vásárolok olyan üdvözlőlapot és ajándékkártyát, amelyen a kép mellett nincs idézet vagy vers, mert szeretem én magam kiválasztani a ráírandó sorokat. A saját gondolatok mellett így igazán találó sorokkal ajándékozhatom meg szeretteimet. Az alábbi kiadványokból is kiválaszthatunk egy-egy részletet.

„Ő az ige, amit ki kell jelentenünk.
Ő a fény, amit meg kell gyújtanunk.
Ő az út, amelyen végig kell mennünk.
Ő az élet, amelyet meg kell élnünk.
Ő a szeretet, amelyet szeretnünk kell.
Ezért úgy cselekedjünk, hogy életünk
Jézus befogadása és átadása legyen.”
(Teréz anya)

„Ahogy a méhecskék átröpülnek a széles mezőkön, hogy elérjék a legkedvesebb virágokat, és azután fáradtan, de elégedetten, virágporral megrakottan visszatérnek a léphez, hogy csendes munkálkodásban a virágok nektárát az élet nektárává alakítsák, így kell nektek is megtartanotok szívetekben Isten igéjét.” (Pio atya)

•     •     •

Egyéb életvezetési tanácsaik közül csak néhány az engedelmességről, a helyes gondolkodásról, a vidámságról, a felesleges aggódásról és a bátorságról szól:

„A helyesen megélt engedelmesség megszabadít bennünket az önzéstől és a gőgtől, és így segít, hogy megtaláljuk Istent. És benne az egész világot. Az engedelmesség apró cselekedetei építik a folyamatos, készséges, boldog és teljes engedelmességet, és mint az olajcseppek, táplálják Jézus lámpását, amely világít életünkben.” (Teréz anya)

„Helyesen gondolkodjatok és jót szóljatok mások jóságáról. Becsüljétek meg a jót, amit mások tesznek, és mindig mosolyogva találkozzatok egymással: mert ez a legnagyobb szeretet.” (Teréz anya)

„Az aggodalom az egyik legnagyobb csapda, amelybe az igazi erény és a vallásos buzgóság beleeshet. Úgy tűnik, mintha jóra sarkallna, ehelyett azonban gátol, megakaszt, ezért minden helyzetben óvakodnunk kell tőle, különösen az imádságban.” (Pio atya)

„Ne veszítsd el bátorságodat, ha sokat dolgozol és csekély az eredmény. Ha belegondolnál, hogy egyetlen lélek mennyibe kerül Jézusnak, abbahagynád a panaszkodást.” (Pio atya)

Teréz anya gondolatai után megtaláljuk a Te csak Jézusra hallgass! című imádságát, Pio atya breviáriumát pedig kiegészíti a szent életrajza, egy reggeli ima, amelyet a Szűzanya diktált Pio atyának, valamint a szerzetes mindennapi imája is.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadványok címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése