2015. január 7., szerda

Csináld magad!

A Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat 15 és 25 év közötti fiataloknak szóló Csináld magad című kötetének célja az, hogy az életük kezdetén álló fiatalokat segítse önmaguk felfedezésében, formálja önismeretüket, hogy életüket sikeresen irányíthassák, és kellő önuralomra tegyenek szert, amely mind a tanulás, mind a munkavállalás terén segítségükre lehet.

„Ne nyúlj a vasalóhoz, mert megéget! Köszönj a néninek! Ne szopd az ujjad! Moss kezet evés előtt!” Burokból születünk – írja a szerző, Lukács László, majd hozzáteszi, ezek az első utasítások beépülnek bontakozó énünkbe, ezért jó ideig úgy teszünk és cselekszünk, ahogy szüleinktől tanultuk. „Aztán egy napon megelégeljük az örökös gyámkodást, hajt a kíváncsiság, sarkallnak vágyaink – s önálló fölfedezőútra indulunk: valóban úgy van-e minden, ahogy nekünk mondták?” Ez lehet a felnőtté váláshoz vezető rögös út kezdete, s a szerző is e gondolattól indul el. Mint írja, megéri kockáztatni, s elindulni az ismeretlenbe. Úgy véli, hogy aki mindig mások utasításainak árnyékában él, nem válik önálló egyéniséggé.

Lukács László úgy hiszi, az a szerencsés, amikor a tanult szabályok és a saját gondolatok találkoznak: „A tanult nézetek és a saját megfigyeléseim szerencsésen kiegészítik egymást. Bizalommal rátámaszkodom az előttem járók hagyományára, és csak azt helyesbítem, ami rossznak bizonyult. Tovább is formálom az életet új megfigyelésekkel, új alkotásokkal. Egybevetem mások tapasztalatát és az enyémet. Súlyosan károsodik az a gyermek, akiben a szüleitől tanultakat megcáfolják a saját tapasztalatai. Aki hamis vagy fölösleges utasításokat kapott, és csalódott szüleinek életfelfogásában, az könnyen kételkedik minden tekintélyben és törvényben, senkire és semmire nem meri rábízni magát.” Boldog a gyermek, akiben ötvöződik a megtanult és a megtapasztalt világ. Aki így nő fel, könnyen rátalál a túlvilágra is: Isten mindenről gondoskodó szeretetére – állítja a szerző.

Lelki egészségünk megőrzése érdekében fontos jóban lennünk önmagunkkal, elfogadnunk magunkat. „A magunkkal kötött béke azonban sohasem tesz elvakulttá és önelégültté: lelkiismeretünk érzékeny műszerként jelzi nemcsak azt, hogy mi jó, mi rossz abból, ami bennünk van, hanem azt is, hol tartunk a jóban (vagy a rosszban), mennyire jó a jósági foka, mennyire rossz a rosszasági foka egy tettünknek, állandósuló magatartásunknak.”

Életterünk a külvilág, hatnak ránk a körülöttünk lévő emberek, gondolkodásra, cselekvésre ösztönöznek. „Ember és külvilág teremtő és termékenyítő, gazdagító és gazdagodó kapcsolatának felsőfoka a szeretet. Mert az ember csak úgy lehet önmagává, ha egészen a másiké is lesz, és csak úgy lehet egészen szabad, ha egészen elkötelezi magát.” Milyen az alkatom: kifelé vagy befelé forduló? Melyek a világnézetem legfontosabb tételei? Milyen „használati utasítást” csatolnék magamhoz? Mennyire figyelek a környezetemben élőkre? – tehetjük fel magunknak a kérdéseket e fejezet kapcsán.

Környezetünk, elsősorban a szüleink látásmódja rajzolt elénk egy képet önmagunkról és a többi emberről, az élet értelméről és Istenről. Olyan ez, mint egy kifestőkönyv, amelyben a megadott mintákat ki lehet színezni, méghozzá sokféleképpen. A szerző áttekinti, hogy hogyan. Elsősorban a szüleink hozzáállása, véleménye formálja azt, hogy mi magunk hogyan vélekedünk az emberekről,  később azonban magunknak kell átgondolnunk, egyetértünk-e vele? Íme Lukács László néhány alternatívája. Ön melyikbe tartozik?
 • A családunk tagjai remek emberek, mindenki más gyanús.
 • Az emberek addig jók, amíg jól bánnak velünk.
 • Akadnak becsületes emberek, de előbb jól meg kell vizsgálnunk, kiben bízhatunk.
 • Mindig tartsd számon, hogy kinek mit adtál, kitől mit kaptál – nehogy fejőstehénnek nézzenek!
Az élet céljáról, örömeiről is szüleink mutatnak számunkra képet, persze itt sem mindegy, hogy milyet. Melyik vélekedésben ismerünk magunkra?
 • Az élet: izgalmas kaland.
 • Az élet: nehéz küzdelem, mindenki harcolja ki a maga boldogságát.
 • Élj, és élvezd az életet!
 • Fő az egészség és a jó kedv.
 • Az élet titka a rendezett anyagiak.
Az élet értelméről készült képünkhöz szorosan hozzá kapcsolódik az istenképünk is. Életünk közvetlen irányítását az eszméink rendszere végzi. Ezek persze időnként tévútra is vezethetnek bennünket. Érdemes elgondolkodni azon: vajon rám melyik jellemző? Íme a példák s a buktatóik:
 • Engem mindenkinek szeretnie és becsülnie kell.
Természetesen él bennünk az igény a szeretetre és megbecsülésre, de nem minden áron, mert az könnyen megalkuvásokhoz vezethet, ráadásul állandó kudarcélmény fojtogatja azt, aki mindig meg kíván felelni környezetének.
 • A boldogságomat csak a külső körülmények hozhatják meg.
Elvesztette élete játszmáját az, aki lemond életének önálló, belső irányításáról.
 • Életem elmúlt eseményei egyszer s mindenkorra meghatározzák a jelenem és jövőm: nincs mit tennem többé.
A lélektan itt is igazolja az Evangélium tanítását: életünk utolsó pillanatáig van esélyünk változtatásra, megtérésre. 
 • Mindenütt csak egyetlen tökéletes megoldás létezik: ha ezt el nem érem, vége mindennek.
Problémamegoldó képességünk csak akkor működik jól, ha találékony és rugalmas, és nem kötődik riadtan egyetlen elképzeléshez.
 • Jó előre felkészülni a bekövetkező bajokra.
A felesleges aggódás, a sötéten látó rémüldözés nem azonos a megfontolt előrelátással. Meg kell próbálni higgadtan szembenézni a közeledő veszéllyel.
 • Ha a terveim meghiúsulnak, az rettenetes katasztrófa lesz nekem és másoknak.
Terveink ritkán valósulnak meg pontosan, s nem is biztos, hogy azok a boldogulás legjobb eszközei.  Ha valaki csak akkor boldog, ha mindig az ő tervei valósulnak meg, akkor állandó kudarcban él, s a legjobb úton halad a gyomorfekély felé.
 • Sok ember aljas és gonosz, el kell ítélnem és meg kell büntetnem őket.
Jézus határozottan tiltja mások megítélését. Egy-egy cselekedetről mondhatunk véleményt, másokról soha.

A mesék legizgalmasabb része az, amikor egy-egy csúf szörny emberré változik. Például a vén boszorkányból szépséges királylány lesz. Életünk is ehhez hasonló. Folyamatos változások egyvelege, amelyben mi magunk tudatosan dönthetünk arról, hogy milyenné szeretnénk válni, mivé szeretnénk átváltozni. S ahogy a mesében is megvannak a sajátos jellemvonásokkal rendelkező karakterek, úgy az életben is megfigyelhetjük ezeket. Lukács László az alábbi személyiségtípusokat jellemzi könyvében: a nagyfőnök, a kis mafla, az agyafúrt, a büntetőbíró, a tyúkanyó, a faltörő kos és a jópofa. Emellett pedig tanít a szorongásról, a szeretetről („Hiába fürösztöd magadban, ha másban moshatod meg arcodat”), a helyes önértékelésről és az ezekhez rendelkezésünkre álló időről is.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése