2015. július 7., kedd

A vízhordó ember

Életrajzi írást olvasni számomra mindig különleges. Olyan, mintha közelebbről megismerkedhetnék valakivel, akivel lehet, hogy soha nem lenne módom személyesen találkozni. A tények mellett pedig előnyt élveznek az érzelmek, a személyiség. Az időseket megszólítani különösen fontosnak gondolom. Ők azok, akik a tankönyvek helyett taníthatnak minket. Tőlük első kézből hallhatunk a múlt eseményeiről, s ami ennél is lényegesebb, a puszta tényeken kívül tőlük megismerhetjük az események emberi oldalát is.

A 60-as évek elején érettségiző, Vas és Zala megyei kötődésű Márfi Gyula veszprémi érsekkel beszélget Elmer István A vízhordó ember című interjúkötetben. Márfi Gyula 1962-ben végzett a bencés gimnáziumban. A kötetből kiderül például, hogy az akkori politikai viszonyokról milyen véleménye alakult ki az érsek úrnak. „Az állam azért járult hozzá a Központi Papnevelő Intézet, illetve a Hittudományi Akadémia újraindításához..., mert az állam fokozatosan nyitott a Nyugat felé, később pedig a pénzügyi kölcsönök felvétele is befolyásolta politikájukat. A kommunisták arra törekedtek, hogy minél jobb arcot mutassanak a Nyugatnak... (A szemináriumban) burokban éltünk, megóvtak minket a külső hatásoktól. Egyébként tudtuk, hogy nem vagyunk szabadok.”

Az akkori társadalom képe mellett a Márfi család élete is kibontakozik az olvasó előtt: a Pördeföldén gazdálkodó szülők két fiúgyermeküknek nem azt a sorsot szánták, amit maguknak, ezért minden erejükkel segítették a gyermekek továbbtanulását. Felnőve mindkét fiúból pap lett, egyiküknek azonban mindössze 39 év adatott a földi életből. A kötetből kiderül, hogy egy nagynéni is támogatta Márfi atya előmenetelét, szóba kerülnek a szombathelyi évek, a káplánságtól egészen az érsekségig bontakozik ki előttünk egy életút.

A család mélyen hívő, összetartó és szorgalmas volt. A munkából a gyerekek is kivették a részüket: „Amennyire a tanulás megengedte, részt vettünk a mezőgazdasági munkában. Nyáron mi is nagyon sokat dolgoztunk, reggeltől estig a földeken voltunk, kaszával, kapával, metszőollóval, vasvillával... Vasárnap bementünk Pákára a tízórás szentmisére. Öt kilométer oda, öt kilométer vissza, legalább egy óra a mise, összesen három óra, elment vele a vasárnap délelőtt. Így volt ez rendjén.”

A kibontakozó életút mellett megismerhetjük érsek úr zenéről (egyházi, komoly- és könnyűzene), kedvelt szabadidős tevékenységeiről, a „közszereplésről” alkotott véleményét vagy egyéb, ma aktuális és érdeklődésre számot tartó témáról alkotott gondolatait is, mint a cölibátus. Elmer István szerint a mai gondolkodás a házas és a cölebsz állapotot gyakran szembeállítja egymással. Érsek úr véleménye erről a következő: „Ez éppen olyan ostobaság, mintha a kilégzést vagy a belégzést akarnánk szembeállítani egymással... Találkozunk néha olyan jelenségekkel, amelyek látszólag ellentétben állnak egymással, valójában azonban nem. De sok múlik a mértéken... A két életállapot tehát nem állítható szembe, sokkal inkább kiegészítik egymást.”

A kötet elején a szerző így méltatja interjúalanyát: „A keresztény ember mértéktartó, figyelmes bölcsességgel tekint az élet jelenségeire. Márfi érsek úr ennek adja tanúságát, szembenézve az ember olykori gyöngeségeivel, törékenységével is. Sorsában életpéldát ad – finom szerénységgel, szeretni valóan kellemes humorral.”

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése