2015. április 21., kedd

Befogadó és optimista spiritualitás

A szép és a szépség szavakkal nap mint nap találkozunk. Gyakran előtérbe kerülnek az élet számos területén, pozitív és negatív tartalmakat egyaránt magukba foglalva (egy ízléses, szép dekoráció szemet gyönyörködtető, a gyermek szépségversenyek viszont gyakran éles kritikát kapnak). De mi is a szépség? „A szépség nem erkölcsi felhívás, hogy szeressük egymást. Sokkal inkább a céltól mentes, még egyetlen tárgyra sem irányuló szeretetet ébreszti fel bennünk. (…) Befogadom a szépet, amely elém tárul. S benne megsejtem Isten ősszépségét, amelyről a misztikusok írnak. Ez tehát olyan spiritualitás, amelyben a kegyelem áll a középpontban, és nem a saját cselekvésünk. A szép, amelyet csodálok, amelynek engedem, hogy megérintsen, érintkezésbe hoz saját szépségemmel, a lelkem mélyén rejlő szépséggel” – fogalmaz a Szépség – Az életöröm új spiritualitása című könyvében a népszerű német bencés szerzetes, Anselm Grün, aki ezúttal sem fog csalódást okozni az őt már jól ismerő olvasóknak és azoknak sem, akik most találkoznak először a népszerű szerzetes nevével.

A szép örömet okoz és szeretetet ébreszt az emberekben. A szépben Jézus gyöngéd mosolyával találkozunk. Ám nemcsak szemlélni, hanem létre is tudjuk hozni a szépet, s ezzel boldogabbá tehetjük az életet, hozzájárulhatunk a világ emberibbé válásához és az emberek egészségének megőrzéséhez, vallja a szerző. Szinte mindenben felfedezhetjük a szépséget, így  a nyelvben, a zenében, a képzőművészetben, a liturgiában és természetesen magában az életben is.

A prédikáció nyelvét vizsgálva Anselm Grün hangsúlyozza, hogy senki sem birtokolja magától a szép nyelvet. Mindig fáradozni kell egy olyan nyelvért, amely szép, tiszta, egyszerű és önzetlen. „Isten elhomályosul a túl jámbor és cikornyás nyelvezet révén, ám a közhelyes kifejezésmód által is, amely úgy beszél Istenről, mintha a médiában közölt hírek tárgya lenne. Az euforikus nyelv, amely szüntelenül Isten szépségéről lelkendezik, éppúgy meghamisítja az ő valódi szépségét, mint a pusztán racionális és intellektuális nyelvhasználat.”

A zene szépsége kapcsán Anselm Grün röviden áttekinti a zenetörténet legnagyobb alakjainak örökségét – leginkább az egyházi zenét illetően –, illetve a zene hallgatóra gyakorolt hatását. „A zene összeköt minket a földdel, új módon szólaltatja meg a szférák zenéjét, amely mindig is a földön hangzott fel. Ám a zene egyben az égre nyíló kapu is. Nem véletlenül beszélünk mennyei zenéről, olyan zenéről, amely elvarázsol bennünket, amely szépsége révén lenyűgöz és a menny sejtelmével ajándékoz meg.” A szép zene test és lélek számára egyaránt gyógyító hatású, állapítja meg a szerző, majd saját élményeiről számol be: „Egyszerűen átadom magam a zenének. Hagyom, hogy belehulljak, és egyben a zene belém hatoljon. Ilyenkor érzem, mennyire jót tesz nekem. Megszabadít attól, hogy önmagam és a problémáim körül keringjek.”

Anselm Grün úgy véli, hogy a liturgia Isten dicsőítése, dicsérete. A liturgia szépsége a liturgikus nyelv, az egyházi zene, a tér, a szertartások, az öltözékek és a liturgikus dráma szépségében egyaránt kifejeződik. XVI. Benedek pápa a modern áramlatokkal szemben megfogalmazott kritikájában – amelyek a liturgiára a használhatóság szempontjából tekintenek – a közhelyessé válás veszélyére figyelmeztetett. „A szépség, amely a testben nyilvánul ki, a liturgiában kiterjed a dolgokra, a tér, az öltözékek és a liturgikus eszközök szépségére.”

A szépség érzékelésének 7 gyakorlatába is bevezeti az olvasót Anselm Grün, aki így zárja gondolatait könyve végén: „bízom abban, hogy az olvasó engedi, hogy e könyv gondolatai – amely merít a keresztény hagyományból – arra indítsák, hogy új érzéket fejlesszen ki a természetben, a művészetben és a liturgiában megjelenő szépség iránt, és felfedezze a szépet saját szívében... Legyen gyógyító e könyv a kedves olvasók számára, nyugtassa el belső örvényeiket, rendezze el a káoszt, és ezáltal teremtsen szépséget a szívükben.”

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése