2015. április 29., szerda

Mesenyelven a világról - Az ezüst hegedű

A Martinus Könyvesboltba betérő anyukák és nagymamák gyakran keresik Fésűs Éva Az ezüst hegedű című mesekönyvét. A könyv lapozgatása közben pedig örömmel emlékeznek vissza saját gyermekkorukra, amikor nekik meséltek vagy ők olvastak a kiadványból. Most pedig csemetéikkel szeretnék felfedeztetni az írónő különleges mesevilágának hangulatát.

Lássuk, mit is tudhatunk Fésűs Éváról, akinek a könyve mind a mai napig ilyen népszerű? Egy interjúban elmondta magáról: „Sosem voltam »hivatalosan« író. A háború után osztályidegen lettem, ráadásul keresztény is voltam, így esélyem sem volt, hogy felvegyenek az egyetemre. Hát gyors- és gépíró lettem. Egész életemben ez volt a munkám.” Fésűs Éva 1926-ban született, négy gyermeke, 12 unokája és 12 dédunokája van. Nevéhez rádiós és televíziós munkák fűződnek, számos mesét írt, de színdarabjaival is találkozhatunk. Magáénak tudhatja többek között a Magyar Rádió Nívódíját, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (polgári), továbbá Életműdíjjal is kitüntették a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa részéről.

A népszerű írónő évek óta rendkívül közkedvelt, Az ezüst hegedű című mesekönyve 65 kis történetet tartalmaz, 3–8 éves gyerekek számára. A szívet melengető, vicces és megható mesék hősei a kicsik szívéhez közel álló állatok: a mókus, a tücsök, a nyúl, a róka, a medve és az erdő többi lakója. Fésűs Éva tanulságos történetei észrevétlenül nevelik az olvasót. A meséket hallgatva a természetbe csöppenünk: megfigyelhetjük a napszakokat, az évszakokat, a hazánkban előforduló növényeket, állatokat (szokásaikat) és a természeti jelenségeket. Az írónő érdekes neveket talál ki szereplőinek, melyek gyakran jellemzik gazdájukat.

Könnyed természetességgel ír olyan hétköznapi dolgokról, amelyeket a legtöbben már megfigyelhettünk, így rendkívül szemléletesen jelenik meg lelki szemeink előtt a következő jelenet: „Vasárnap éjjel macska járt a kertben. Ott maradtak a nyomai, mintha valaki kerítéstől kerítésig hosszú gyöngysort ejtett volna a hóba.”

A humort sem nélkülözik Fésűs Éva írásai, gyakran megmosolyogtat gyereket és felnőttet egyaránt: „Kajlatapsi olyan lusta volt, mint az útszéli kő. Az sem mozdult, csak ha valaki odébb lökte.”

•     •     •

„(…) ugyan ki veszi észre a mézillatú, madárfüttyös, tarkán kavargó tavaszi sokadalomban, hogy egy ibolyát baleset ért az erdőszélen?”

•     •     •

„– Ó, nagyon jó szemem van! Ha akarod, megmondom, hogy száz lépésnyire innen otthon van-e a csigabiga!”

Észrevétlenül tanít – sok más mellett – a virágokról, azok színeiről, és a megszemélyesítés irodalmi eszközével a hangokról is: „Pirosat kacagtak az út menti pipacsok, kéket mosolyogtak az árokszéli szarkalábak.”

A tavasz egyik legkedveltebb vadvirága a pitypang vagy kutyatej – ki hogy ismeri. A sárga virág városban és falun egyaránt megtalálható, s miután lenyílt, a gyerekek előszeretettel fújják egymásra a vattára emlékeztető virágzatát. Fésűs Éva így mesél a pitypangról:

A pitypang bóbitája

Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját lobogtatta, libegtette, játszi szélben teregette, pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott.

A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, ha arra sétált, de még a harcias szarvasbogár megszédült a közelében. A pitypang remegett a boldogságtól:

– Ó, de szép lehetek! Mindenkinél szebb!... Mosolyog rám a nap, körültáncolnak a lepkék, és örül a harmatcsepp, amely a szoknyámra hull! Milyen jó élni!

A tücsök naphosszat erről hegedült, és a hiú pitypang öntelten hallgatta. Egyszer aztán még gyönyörűbb akart lenni. Elhatározta, hogy felteszi hófehér bóbitáját, hadd ámuljanak–bámuljanak ezek a botladozó bogarak, és hadd irigykedjék a többi virág, hogy neki ilyen is van!

Vigyázva ringatta pelyhes fejecskéjét, és jó magasra emelte, hogy mindenki lássa. Éppen akkor szaladt arra egy pajkos szellő. Belekapott a fehér bóbitába, megcibálta, és huss! – magával sodorta. Repültek a pici bolyhok szanaszét, szem nem követhette őket. A pitypang ott állt kopasz fejecskéjével a rét közepén, és sikoltozva hajladozott a szél után:

– Add vissza! Hozd vissza! Gonosz szellő, fújd vissza!

De hol járt már akkor az a szél!...

A pitypang gyökérlábaival mérgesen rugdalta a földet:

– A bóbitámat akarom! Hozzátok vissza a bóbitámat!

Könnye hullott, mint a záporeső, úgy szégyellte magát dísztelenségében. A tücsök nagyon megsajnálta és így szólt:

– Ne búsulj kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát.
Azzal mindjárt útnak is eredt. A pitypang pironkodva mélyre hajlott, hogy elrejtse magát a kíváncsiak elől, és türelmetlenül számolgatta a fűszálak zizzenését, amíg a tücsök vissza nem jött. Igen ám, de üres kézzel!

Ó te ügyefogyott! Hát mégsem találtad meg? – zokogott keservesen a pitypang.

– De bizony megleltem – felelte vígan a tücsök –, csakhogy azt már soha többé nem teheted a fejedre!

– Még hogy én kopasz maradjak? – kiabált a pitypang. – Mi történt a bóbitámmal?

– Minden pelyhén egy-egy magocska vitorlázott, és már valamennyien beleültek a tóparti, puha földbe. Jövő tavaszra kikelnek, és szakasztott olyanok lesznek, mint te.

– Mint én?

– Ugyanúgy teregetik szirom-szoknyácskájukat, örülnek a nyárnak, az éltető napsugárnak. Hát nem csodálatos?

– Hiszen akkor azok az én virág-gyermekeim!

– Úgy bizony. És talán közöttük is akad majd olyan, aki csak szép és büszke akar lenni, semmi több – amíg a bóbitáját el nem viszi a szél.

A réti virágok összenéztek. A pitypang nem tudott válaszolni, mert valami meleg nedvecske hirtelen a torkára szaladt. Azután a füvek halkan lábujjhegyre álltak, úgy hallgatták a tücsköt, aki újra hegedülni kezdett. És mindenki megértette, hogy miért éppen most hegedüli a legszebbik dalát, amikor az már minden szépségét elhullatta.

S aki megismertetné gyermekét Mókus Péterrel, Kajlatapsival, Cinege Mikivel vagy Mackó bácsival, bátran vegye kézbe Az ezüst hegedűt! A kis mesehősök mindennapjain keresztül a gyerekek észrevétlenül tanulják a világot, felsejlik előttük a mindennapok apróságainak egyszerűsége, szépsége és az emberi élet értékei. Megállhatnak, elidőzhetnek a mesebeli réten, ahol megcsodálhatják a természet száz virágát, közben pedig nyomon követhetik a mesehősök mozgalmas életét.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése